De hand-ergotherapeut

 • Wat is handtherapie?
 • Wat is hand-ergotherapie?
 • Voor wie is hand-ergotherapie?
 • Wat is een hand-ergotherapeut?
 • Wat doet een hand-ergotherapeut?
 • Waar kan de behandeling uit bestaan?
 • Hoe vind ik een (goede) handergotherapeut?
 • Hoe kan ik bij een handergotherapeut terecht?

Wat is handtherapie

Handtherapie is de behandeling en de begeleiding van mensen die hun armen en handen niet (meer) kunnen gebruiken zoals ze wensen. Deze problemen kunnen worden veroorzaakt door zeer uiteenlopende redenen zoals door een verwonding of ongeluk,  door een (chronisch) aandoening als bijvoorbeeld de ziekte van Dupuytren, door slijtage van gewrichten, door reuma, door overbelasting, bij  aandoeningen of klachten van zenuwen  of door een aangeboren afwijking.

Wat is hand-ergotherapie

Binnen de hand-ergotherapie staat naast het verbeteren van de handfuncties zoals bewegen en kracht, en ook het weer kunnen uitvoeren van de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn, centraal.

Voor wie is hand-ergotherapie

Bij een hand-ergotherapeut kunt u terecht voor al uw handklachten. U kunt handproblemen hebben ten gevolge van overbelasting, (chronische) ziekte, ongeluk, na een operatie of bij een aangeboren afwijking.

Wat is een hand-ergotherapeut

Een hand-ergotherapeut is een ergotherapeut die zich door intensieve bijscholing en ervaring heeft gespecialiseerd in  de behandeling van klachten in de arm, pols en/of hand.

Een gespecialiseerde hand-ergotherapeut staat ingeschreven in het specialistenregister hand-ergotherapeut van het Kwaliteitsregister Paramedici en/of heeft het Nederlandse certificaat handtherapie (CHT-NL) van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie

Wat doet een hand-ergotherapeut

Door middel van een vraaggesprek en een uitgebreid handonderzoek stelt de hand-ergotherapeut de handproblemen vast en gaat met u de behandelmogelijkheden bespreken.

Waar kan de behandeling uit bestaan

 • Spalktherapie: Een spalk zorgt voor rust, bescherming en ondersteunt bij verschillende handproblemen het herstelproces en/of het gebruik van uw hand.
 • Oefentherapie: Met speciale oefeningen werkt u aan verbetering van o.a. beweging, kracht, gevoel en fijne motoriek in uw handen.
 • Dagelijkse activiteiten: Samen met de hand-ergotherapeut bekijkt u hoe u op dit moment de dagelijkse taken in bijvoorbeeld zelfverzorging, huishouden, uw werk, hobby’s en gebruik van vervoer op een verantwoorde manier (toch) kunt uitvoeren. Naarmate uw herstel vordert, wordt er steeds gekeken hoe deze manier steeds meer op uw eigen vertrouwde werkwijze kan gaan lijken.
 • Hulpmiddelen: Het kan zijn dat hulpmiddelen u (tijdelijk) kunnen helpen om dagelijkse handelingen weer zelfstandig te doen. Een hand-ergotherapeut heeft de expertise om met u samen te kijken met welke hulpmiddelen dat kan en hoe u deze het beste kunt gebruiken.

Hoe vind ik een hand-ergotherapeut

Hoe kom ik bij een hand-ergotherapeut terecht

Om een afspraak te maken met een hand-ergotherapeut kunt gebruik maken van DTE, dat is de directe toegankelijkheid Ergotherapie, zonder dat een verwijzing van een arts nodig is. Ook kunt u op verwijzing van uw huisarts of medisch specialist bij een hand-ergotherapeut terecht. Naar een hand-ergotherapeut die werkzaam is in een ziekenhuis of revalidatie centrum wordt u meestal door uw medisch specialist verwezen.