Kinder-ergotherapie praktijken (KETp)

Doel en missie

De commissie KETp is opgericht ter ondersteuning van vrijgevestigde ergotherapiepraktijken werkzaam met kinderen in de eerste lijn.

De commissie vormt een houvast, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Hierdoor is de individuele kinderergotherapeut in staat:

  • ontwikkelingen te volgen en mee te denken om de mogelijkheden voor kinderergotherapie in de eerste lijn te optimaliseren
  • te participeren in het strijden voor een realistisch tarief, zodat kwalitatief goede en geïntegreerde hulpverlening in de omgeving van het kind ingezet kan worden
  • de kwaliteit te behouden
  • zich te profileren als specialist in de kleine beroepsgroep van de ergotherapie
  • uit te breiden naar de steeds groeiende vraag in het sociale domein

Samen onze krachten bundelen en de groei en vraag naar kwaliteit is hierbij het uitgangspunt. Door samenwerking met collega’s, paramedici, scholen, gemeenten, instellingen en zorgverzekeraars creëren we een draagvlak om kwaliteit te bieden.

Voorzitter

Marina Kremer

Contactpersoon

Nader in te vullen

Leden

  • Tessa Ramakers
  • Susan Versteegen
  • Marlou Zandbergen
  • Linda Hölzel