Kinder-ergotherapie praktijken (KETp)

Doel en missie

De commissie KETp is opgericht ter ondersteuning van vrijgevestigde ergotherapiepraktijken werkzaam met kinderen in de eerste lijn.

Op dit moment is deze commissie niet actief.