Marie-José Driessen

Het eerste deel van mijn opleiding en loopbaan heeft in het teken gestaan van ergotherapie. In 1982 begon ik met de opleiding ergotherapie in Weesp en tijdens de opleiding werd onderzoek doen naar het vak sterk gepromoot. Dat deed mij besluiten om de studie bewegingswetenschappen er nog achteraan te plakken. Toen ik dat in 1990 afrondde ben ik in het onderzoek naar ergotherapie in de Nederlandse gezondheidszorg terecht gekomen en heb hierover het (eerste) proefschrift over ergotherapie in Nederland geschreven.

Als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE) heb ik een bijdrage geleverd aan de groei van de NVE. In het begin hadden we geen locatie en huurden we ergens een kamertje waar één administratief medewerker werkzaam was. In totaal ben ik zes jaar directeur geweest en in die tijd is de verstrekking ergotherapie gerealiseerd, is het bureau van de NVE gegroeid van 1 naar 9 medewerkers en is het ledenaantal gegroeid van 2000 naar 3500.

Het was een mooie tijd maar op gegeven moment vond ik het “teveel van hetzelfde”. Dus heb ik mijn loopbaan voortgezet buiten de ergotherapie. Na verschillende functies in de zorg ben ik in 2011 als zelfstandige verder gegaan. Ik heb het meeste plezier in projecten waar ik nieuwe dingen kan ontwikkelen. Zo heb ik voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de eerste versie van het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg ontwikkeld, voor gemeente Zandvoort “de Verbeelding” (netwerkorganisatie voor Zandvoorters met een afstand tot de arbeidsmarkt) opgezet. Voor een aantal Amsterdamse zorgaanbieders en later ook voor gemeente Amsterdam nieuwe werkwijzen ontwikkeld; “Anders Kijken Anders Doen” (werkwijze gekanteld werken) en de Amsterdamse Maatwerk Methode (werkwijze voor de nieuwe buurtteams).

Wat ik me laatst realiseerde is dat het thema van mijn eindscriptie van de opleiding ergotherapie “the volition system (Kielhofner)” eigenlijk de rode draad is in alle ontwikkelopdrachten die ik doe. Dus wat dat betreft is de cirkel rond en neem ik ‘de ergotherapie’ altijd met me mee.