Marjan Stomph

Geboren in 1947 en afgestudeerd in 1972 aan de opleiding arbeidstherapie te Amsterdam. Vanaf het begin was ik actief lid van de beroepsvereniging in verschillende werkgroepen zoals de documentatiecommissie.

In diverse werkvelden ben ik werkzaam geweest: een verpleeghuis te Oosterbeek; in A’dam: in het WG (nu AMC) op kinderneurologie en – neurochirurgie; in de VU aan het opzetten van ergotherapie in de kliniek en bij het poliklinisch revalidatiecentrum van de GGD.

Vijfentwintig jaar werkte ik als docent (HvA). Waarin naast praktijkbegeleiding de focus lag op het – in teamverband – ontwikkelen van beroepsvaardighedenonderwijs (volgens de skillslab-methode) en oog voor diversiteit. Dit om de kwaliteit van ergotherapie aan mensen met een migratieachtergrond te verbeteren en om bij de ergotherapieopleiding de aandacht te vergroten voor het interesseren van studenten met een migrantenachtergrond voor het beroep.

Bij de HBO-raad is aan een project gewerkt om studiemateriaal te vervaardigen rond diversiteit bij paramedische en verpleegkundige beroepen. Aansluitend is scholing bij afdelingen gezondheidszorg van hogescholen verzorgd. Voor en in samenwerking met de NVE/EN zijn jarenlang (afstudeer)projecten rond diversiteit en cliëntgericht werken geïnitieerd en begeleid. In diverse drukken van de Grondslagen voor ergotherapie zijn hoofdstukken over diversiteit en vraaggericht werken geschreven. Zo is er gebouwd aan een (kennis)netwerk, in Nederland en daarbuiten, rond het onderwerp diversiteit middels workshops, posterpresentaties en lezingen op nationale en internationale congressen (zoals voor het HGZO, de WFOT, COTEC, ENOTHE en EN). Uiteindelijk is gewerkt, met Astrid Kinébanian, voor de WFOT aan het project ‘Diversity Matters’ waarin, met 49 ergotherapeuten van over de hele wereld, alle verworven kennis rond diversiteit in een einddocument is verwerkt.

Ruim tien jaar werkte ik vanuit een eigen bedrijf aan aandacht voor vraaggericht werken en diversiteit voor verschillende opdrachtgevers. Waaronder voor de NVE/EN als COPM-trainer en voor de opleiding ergotherapie Heerlen en hun Duitse opleiding. In 2007 is mij het erelidmaatschap toegekend.