Mieke le Granse

Ergotherapeut sinds 1975. Na enkele jaren op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) te hebben gewerkt, startte ik als docent ergotherapie psychiatrie aan de Zuyd Hogeschool. In de periode van 1978 tot 2017 heb ik bij Zuyd een grote diversiteit aan taken uitgevoerd, waarvan de laatste 20 jaar als coördinator bacheloropleiding voor Duitse ergotherapeuten. Naast de opleiding tot ergotherapeute behaalde ik mijn eerstegraadsbevoegdheid als docente gezondheidszorgonderwijs en volgde ik de European Master of Science in Occupational Therapy.

Vanaf de tweede druk ben ik betrokken bij de redactie van Grondslagen van de ergotherapie en de Duitstalige versie van Grondslagen. In de loop der jaren heb ik meegeschreven aan vele Duitstalige ergotherapieboeken en artikelen gepubliceerd in nationale en internationale ergotherapietijdschriften.

Ik was mede-uitgever van het Duitstalige wetenschappelijk tijdschrift ergoscience, reviewer voor het Scandinavian Journal of Research, voormalig lid van de redactieraad van het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie en lid van de wetenschappelijke adviesraad Kompass van de hogeschool Bielefeld en mede-uitgever van een Duitse vertaling van de 17 Practice Guidelines van de AOTA.

Ook was ik actief binnen EN als lid van de commissie Internationale Betrekkingen (IB) en gedurende vele jaren als WFOT delegate. EN heeft mij in 2012 ‘de Astrid Kinébanianprijs’ toegekend en tijdens mijn afscheidssymposium in maart 2017 ben ik benoemd tot erelid van Ergotherapie Nederland vanwege mijn bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de ergotherapie. In 2013 heeft de Duitse vereniging voor Ergotherapie mij benoemd tot erelid.

Ik heb actief deelgenomen aan vele congressen. Tijdens het ENOTHE-congres in Zagreb heb ik de “Hanneke van Bruggen lecture” mogen uitspreken. Ondanks dat ik met pensioen ben, ben ik nog altijd met veel plezier, zeer actief binnen de ergotherapie.