Noorderbreedte Revalidatie | Ergotherapeut

Noorderbreedte Revalidatie | Ergotherapeut Ergotherapie Nederland

Ergotherapeut
Noorderbreedte Revalidatie

Over Noorderbreedte
Noorderbreedte biedt zware, intensieve zorg aan ouderen, revalidanten en specifieke doelgroepen (zoals Korsakov-, Gerontopsychiatrie- en Huntington-patiënten) in Fryslân. Bij mensen thuis of in een woonzorgcentrum: voor korte of voor langere tijd. Noorderbreedte omvat vijftien locaties en biedt verschillende vormen van zorg thuis. De locaties beschikken over het PREZO-keurmerk in de zorg.

Noorderbreedte werkt vanuit de missie en visie dat mensen die in een bepaalde periode afhankelijk zijn van zorg zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Samen met cliënten en bewoners wordt bekeken wat zij (nog) zelf kunnen, wat belangrijk voor hen is, wat ze nodig hebben en wat hen gelukkig maakt. Elke dag opnieuw en voor ieder mens apart, omdat iedereen uniek is en een mens zich geen dag hetzelfde voelt.

Noorderbreedte heeft historie in het leveren van intensieve zorg en wil de beste zijn in het bieden van complexe (dementie)zorg aan kwetsbare ouderen. We zijn daarbij gericht op tevreden cliënten en familie, tevreden medewerkers, goede financiële resultaten en waardering vanuit de omgeving.

Noorderbreedte Revalidatie:
Noorderbreedte Revalidatie wil de positie van geriatrische revalidatiezorg en herstelzorg (GRZ) in Leeuwarden qua volume, keteninbedding en kwaliteit versterken voor Friesland. De GRZ bestaat uit geïntegreerde multidisciplinaire zorg en behandeling gericht op het herstel van functioneren en de participatie van revalidanten na een acute aandoening of functionele achteruitgang.
We streven er naar dat revalidanten zo snel als mogelijk en veilig en verantwoord terug kunnen keren naar de thuissituatie, zo mogelijk met inzet van ambulante vervolgrevalidatie. Familie en mantelzorgers worden betrokken bij het gewenste dagelijks handelen in de thuissituatie. Dit bespoedigt het herstel van de revalidanten.

Functie-informatie:
De ergotherapeut:

  • onderzoekt, behandelt en begeleidt revalidanten op basis van een vastgesteld zorgpad;
  • levert in multidisciplinair verband een bijdrage aan het opstellen van een behandelplan en aan de zorgverlening;
  • heeft een actieve bijdrage in het behandelbeleid en in het initiëren van en meewerken aan nieuwe ontwikkelingen

Dienstverband
Ben je bereid om flexibel te werken binnen revalidatie, dan zijn we op zoek naar jou!
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van week  19 t/m week 52. Het gaat om in ieder geval 24 uur per week. 

Functie-eisen:
De ergotherapeut:

  • in het bezit is van een HBO-diploma ergotherapie;
  • op de hoogte is van recente ontwikkelingen binnen de ergotherapie;
  • zelfstandig werken goed kan combineren met werken in multidisciplinair teamverband;
  • ervaring heeft in het werken met diverse doelgroepen;
  • werkt volgens de principes van “evidence-based” en “best practice”;
  • in het bezit is van een rijbewijs en auto.

We zoeken een enthousiaste collega met visie en flexibiliteit

Salaris:
De functie is ingedeeld in schaal 55. De arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de CAO-ziekenhuizen.

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jan Willem Seubers, manager Revalidatie, Herstelzorg en Behandelaren  (te bereiken via het secretariaat 058-2865644) Voor meer informatie over Noorderbreedte, zie www.noorderbreedte.eu

 Sluitingsdatum: 7 april en de gesprekken vinden in week 15 plaats.

Solliciteren:
U kunt reageren via de button online solliciteren.

https://www.werkenbijnoorderbreedte.nl/vacature/ergotherapeut-noorderbreedte-revalidatie/?doing_wp_cron=1490079826.1290369033813476562500

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Vacaturenummer: 1703030-NR

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑