Arbeidsvoorwaarden en cao

Ergotherapie Nederland komt op voor de belangen van haar leden. Zoals arbeidsvoorwaarden en cao. Samen met een aantal andere beroepsorganisaties vormen we de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ).

De FBZ onderhandelt namens Ergotherapie Nederland over verschillende cao’s in de zorg. Dat doet ze voor leden van Ergotherapie Nederland die in loondienst zijn. DE FBZ is een vakbond voor zorgprofessionals. Jouw lidmaatschap van Ergotherapie Nederland is hierdoor te vergelijken met het lidmaatschap van een vakbond.

Taken Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg

  • deelnemen aan (cao)-overleg op landelijk niveau
  • overleggen met werkgevers over personele gevolgen van fusies en reorganisaties (bijvoorbeeld of er een sociaal plan is)
  • contact met ondernemingsraden voor het uitwisselen van informatie
  • overleggen over arbeidsvoorwaarden, pensioenen, functiewaarderingssystemen en arbeidsmarktfondsen.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat FBZ voor jou doet? Bekijk de factsheet of bekijk de site voor de arbeidsvoorwaarden en cao’s.