De Astrid Kinébanianprijs

De Astrid Kinébanianprijs wordt toegekend aan een ergotherapeut die gedurende langere tijd een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van ergotherapie heeft geleverd. Uit de bijdrage blijkt expliciet dat ergotherapie een toegevoegde waarde heeft voor de cliënt en diens deelname aan de samenleving. Deze bijdrage kan blijken uit theoretische verhandelingen, wetenschappelijk onderzoek en/of een beschreven project uit de ergotherapiepraktijk.

Toekenning Astrid Kinébanianprijs

De toekenning van de Astrid Kinébanianprijs gebeurt eenmaal per twee jaar, onder voorbehoud dat deze uitsluitend wordt toegekend als Ergotherapie Nederland tot het oordeel komt dat daartoe aanleiding bestaat.

Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet de genomineerde aan de volgende eisen voldoen:

  • De genomineerde is een gediplomeerd ergotherapeut.
  • De bijdrage aan de ontwikkeling van ergotherapie in Nederland van de genomineerde is van een uitzonderlijke waarde.
  • De genomineerde heeft middels publicaties en presentaties in professionele tijdschriften en congressen blijk gegeven van die verdienstelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de ergotherapie.

Uitreiking

De Astrid Kinébanianprijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de beoordelingscommissie. De uitreiking gaat vergezeld van de overhandiging van een bij de prijs behorende bronzen beeld. De winnaar wordt uitgenodigd om tijdens een Algemene ledenvergadering of tijdens het jaarlijkse congres een voordacht te houden. Deze voordracht publiceert de vereniging in de vorm van een artikel in Ergotherapie Magazine en op de website.

Wil je iemand nomineren? Stuur dan een e-mail naar: en@ergotherapie.nl.

Procedure voordracht

Uiterlijk zes maanden voor de datum van uitreiking wordt in het Ergotherapie Magazine, op de website en in E-nieuws een oproep voor het voordragen van kandidaten geplaatst. De voordracht kan gedaan worden door leden van Ergotherapie Nederland. Inzenders dragen zorg voor een onderbouwde beschrijving van de geleverde bijdrage van de voorgestelde persoon.

De directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland stelt vervolgens ter beoordeling van de kandidaten een beoordelingscommissie in, bestaande uit de voorzitter, de vorige prijswinnaar en een erelid.

De directeur-bestuurder beslist op voordracht van de beoordelingscommissie of en aan wie de prijs wordt toegekend. De directeur-bestuurder stelt de uitverkorene (onder embargo) op de hoogte van de toekenning. De beslissing van de directeur-bestuurder is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijswinnaars voorgaande jaren

De Astrid Kinébanianprijs is uitgereikt aan Prof. dr. en bijzonder hoogleraar ergotherapie Maud Graff, Mieke le Granse, Stephanie Saenger, Esther Steultjens, Patricia Kannegieter en in 2021 aan Marion Ammeraal.

Marion Ammeraal

Stephanie Saenger

Prijs vernoemd naar: Astrid Kinébanian

Patricia Kannegieter

Mieke le Granse

Esther Steultjens

Maud Graff