Missie, visie en kernwaarden

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het dagelijks betekenisvol handelen, zodat participatie – het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven – gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties in het handelen te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.

Missie

Wij staan voor een sterke positie van de beroepsgroep en de individuele ergotherapeut en zetten ons in voor een professionele en kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening.

Visie

Wij maken de specifieke waarde van de ergotherapie duidelijk en helpen de ergotherapeut een stevige positie in te nemen in het werkveld door belangenbehartiging. Wij stimuleren de ontwikkeling van het beroep door het leiden van wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling. Daarnaast bevorderen wij de deskundigheid van de individuele ergotherapeut door het aanbieden van scholingen en congressen.

Kernwaarden

Verbindend

Wij zijn de beroepsvereniging voor alle ergotherapeuten. Wij hebben een belangrijke netwerk functie en faciliteren hierin zowel leden als niet-leden.

Zichtbaar

Wij willen als beroepsvereniging zien en gezien worden. Wij volgen alle actuele ontwikkelingen op de voet en spelen hierop in. Wij zorgen dat het vak ergotherapie gezien wordt bij diverse stakeholders zodat het maatschappelijke belang van het vak ergotherapie zichtbaar wordt

Inspirerend

Wij stimuleren de ontwikkeling van de ergotherapeuten. Dat doen wij onder andere door het aanbieden van scholingen en inspirerende evenementen én het financieren van wetenschappelijk onderzoek.