Overleggroep ergotherapie bij visuele beperkingen

Missie

De overleggroep ergotherapie bij visuele beperkingen staat voor een grote bekendheid van ergotherapie voor mensen met een visuele beperking. Onze missie is dat ergotherapeuten een visuele beperking bij de cliënt herkennen en de cliënt en het cliëntsysteem goed kunnen adviseren. Daarnaast zet de overleggroep zich in zodat ergotherapeuten weten wanneer en hoe ze cliënten kunnen doorverwijzen naar een expertise organisatie.

Visie

De overleggroep ergotherapie bij visuele beperkingen maakt de specifieke waarde en zichtbaarheid van ergotherapie voor cliënten met een visuele beperking duidelijk. De overleggroep helpt de ergotherapeut een stevige positie in te nemen in het werkveld door het verspreiden van kennis, het vergroten van expertise ten behoeve van herkenning van een visuele beperking en het begeleiden van de cliënt en zijn/haar systeem.

Wat doen we concreet:

 • Kennis vanuit de praktijk bundelen en delen
 • De rol van de ergotherapeut profileren bij deze doelgroep; wat kan ergotherapie betekenen voor mensen met een visuele beperking
 • Ergotherapeuten met kennis van visuele problematiek profileren
 • Kennis over het effect van ergotherapie bij visuele beperkingen delen door:
  • Voorlichting geven
  • Training of scholing ontwikkelen en organiseren
  • Cursussen en workshops ontwikkelen en organiseren
  • Webinar(s) ontwikkelen en organiseren
  • Deelname aan congressen
 • Aanspreekpunt zijn voor Ergotherapie Nederland, collega ergotherapeuten en andere betrokkenen
 • Meeschrijven aan (de herziening van) richtlijnen

Voorzitter

Evelien Hollestelle

Leden

 • Jolanda Kremer
 • Corinne Landré
 • Vera Dorst
 • Hosnia Anwar
 • Wieneke Huls