Ouderenergotherapie

Profiel Ouderenergotherapie

Ouderenergotherapie is een erkende specialisatie binnen ergotherapie. Er is een beroepsprofiel geschreven om tot een beschermde en erkende specialisatie te komen. In het profiel wordt beschreven in welk opzicht de ouderenergotherapeut afwijkt van de beroepspraktijk van de generalistische ergotherapeut.

Het profiel geeft de ontwikkelingen op het gebied van ouderenergotherapie weer. De samenleving, zorgvragers, politiek en zorgverzekeraars worden kritischer op zinvolle besteding van middelen. Dit profiel helpt bij het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van gespecialiseerde ouderenergotherapeuten.

Meer informatie

Bekijk de samenvatting-boek-profiel-specialisatie-ouderenergotherapeut. Het profiel van de ouderenergotherapeut is uitgegeven als boek. Het boek is bedoeld voor:

 • ergotherapeuten;
 • opleidingen ergotherapie;
 • studenten ergotherapie.

In het boek wordt aandacht besteed aan:

 • ergotherapie en ouderen;
 • de oudere, het handelen van de oudere en activiteiten bij ouderen;
 • de context;
 • competenties en werkplek van de ouderenergotherapeut;
 • methodisch handelen door de ouderenergotherapeut;
 • Kwaliteit en wet- en regelgeving.

Boek bestellen

Je kunt het boek Specialisatie ouderenergotherapeut bestellen bij Ergotherapie Nederland. Stuur een mail naar en@ergotherapie.nl.
Kosten:

 • € 25 voor leden
 • € 30 voor niet-leden

Adviesraad Ouderen

De Adviesraad Ouderen van Ergotherapie Nederland zet zich in voor een sterke positie van de specialisatie Ouderenergotherapie. De adviesraad maakt de specifieke waarde van de Ouderenergotherapie duidelijk en helpt de ouderenergotherapeut een stevige positie in te nemen in het werkveld. Zij stimuleert wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling. En zij bevordert de deskundigheid van de individuele ouderenergotherapeut door het ontwikkelen van scholing.

 

Criteria specialisatie Ouderenergotherapie

Naast de algemene eisen die voor ergotherapeuten gelden, zijn er specifieke eisen voor de specialisatie ouderenergotherapeut. Deze eisen zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de de projectgroep Post-hbo-opleiding Ouderenergotherapie en de Adviesraad Ouderen. Bekijk hier de criteria.

De éénjarige post-hbo-opleiding is, naast werkervaring, facultatieve scholing en een bijdrage aan de ontwikkeling van de ouderenergotherapie, voorwaarde om te kunnen worden geregistreerd in het specialistenregister Ouderenergotherapie van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Heb je de post-hbo-opleiding Ouderenergotherapie afgerond en ben je geregistreerd als Specialist Ouderenergotherapeut dan mag je dit sublogo gebruiken voor jouw persoonlijke profilering. Het logo is op te vragen bij Ergotherapie Nederland: EN@ergotherapie.nl

Bekijk ook de informatie van het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Scholing Ouderenergotherapie

Voor de doelgroep ouderen zijn diverse scholingen beschikbaar via de Ergo Academie. Bekijk hier het aanbod. Staat de door jou gewenste scholing (nog) niet op de website? Dan kan het zijn dat de nieuwe data (nog) niet bekend zijn. Stuur dan een mail voor meer informatie naar: ergoacademie@ergotherapie.nl

Informatie Ouderenergotherapie voor de cliënt

Er is cliëntinformatie beschikbaar op de website van Ergotherapie Nederland. Hier kan je cliënten naar verwijzen bij vragen.

Richtlijnen en handreikingen

Er zijn diverse ergotherapie richtlijnen rondom de behandeling van ouderen. Deze richtlijnen vind je in ons totaaloverzicht: actuele overzicht van richtlijnen. Er is een Paramedische Richtlijn Kwetsbare ouderen ontwikkeld in 2024 waarin naast specifieke ergotherapie modules ook modules zijn opgenomen van andere paramedici. Bekijk de checklist om te bepalen of je voldoende op de hoogte bent van deze richtlijn.