REN Noord-Holland

Voorzitter

De voorzittersrol wordt gerouleerd.

Overige leden

  • Sandra Brakenhoff
  • Daisy Breet-Broeks
  • Janneke Doesburg-van den Brink
  • Elieke Nijhuis

Contact

Email: ren.noord.holland@ergotherapie.nl