REN Noord-Holland

Voorzitter

De voorzittersrol wordt gerouleerd.

Overige leden

  • Mieke Borst
  • Janneke Doesburg-van den Brink
  • Nathalie Houweling
  • Floortje Nouwen

Contact

Email: ren.noord.holland@ergotherapie.nl