Stephanie Saenger

Opgeleid aan de opleiding Ergotherapie in Huizen (NH) en ergotherapeut sinds 1978.

Mijn loopbaan begon in de psychiatrie waar ik drie afdelingen ergotherapie heb opgezet en ergotherapie programma’s heb ontwikkeld voor verschillende cliëntengroepen.

  • In 1983 werd ik gevraagd de afdeling ergotherapie voor de Adolescentenkliniek in het AMC op te zetten.
  • In 1993 stapte ik op verzoek over naar de Arbeidsvoorziening, waar ik als ergotherapeut een leerlingvolgsysteem ontwikkelde voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  • Van 1999-2019 was ik eigenaar van Rol-maat, bureau voor ergotherapie, training, loopbaanadvies en coaching. Als freelancer heb ik jarenlang (gast) lesgegeven (HVA) en, als extern deskundige, examens afgenomen op de opleidingen ergotherapie. Als stagedocent heb ik vele studenten begeleid.

Vanaf 1978 ben ik actief in de vereniging (eerst NVE en later EN). Hier vervulde ik onder andere tweemaal een bestuursfunctie, was ik co-auteur van het eerste beroepsprofiel, voorzitter van de Commissie Beroepscode en voorzitter/lid van de Commissie Internationale Betrekkingen.

Ik heb namens de vereniging in verschillende adviescommissies gezeten en ben tientallen jaren (waarnemend) lid geweest van de Commissie Ergotherapie van de Commissie Buitenlands Gediplomeerden van het Ministerie van VWS en van de Begeleidingscommissie van de HGZO-docentenopleiding aan de VU.

COTEC en ENOTHE

Sinds 2000 ben ik betrokken geweest bij de Council of Occupational Therapists for the European Countries COTEC. Ik was lid van het bestuur van European Network for Occupational Therapy in Higher Education ENOTHE en Health First Europe HFE. In 2013 werd ik de eerste gekozen president van COTEC, een functie die ik de volle termijn van 6 jaar heb vervuld. Ik heb een groot aantal presentaties gegeven in binnen- en buitenland en vertegenwoordigde jarenlang de ergotherapie in de vergaderingen van WHO-Europe. Ik ben één van de oprichters van het onderzoeksnetwerk Research in Occupational Therapy en Occupational Science, ROTOS en van Occupational Therapy Europe OT-Europe. In 2014 ontving ik de Astrid Kinébanian prijs en in 2018 het erelidmaatschap van EN. In 2021 kreeg ik als eerste ergotherapeut de titel: Fellow of COTEC.