ALV

ALV Ergotherapie Nederland

Donderdag 8 november a.s. om 19.30 zal de najaars-ALV van Ergotherapie Nederland gehouden worden in het kantoor van Ergotherapie Nederland in Utrecht. 

Voorafgaand aan de ALV, van 17.30-19.00 worden onderstaande workshops georganiseerd:

 • WFOT post conference meeting
 • Kwaliteitsregister Paramedici: evaluatie kwaliteitscriteria 2015-2020

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de 83e Algemene Ledenvergadering
 4. Jaarplan 2019 (informatief)
 5. Begroting 2019 en contributie 2019
 6. Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg
 7. Rondvraag en sluiting
 • Bekendmaking en uitreiking EN hbo-afstudeerprijs
 • Bekendmaking en uitreiking Astrid Kinébanian prijs

Aansluitend Borrel

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑