ALV

ALV Ergotherapie Nederland

Donderdag 23 november a.s. om 19.30 zal de najaars-ALV van Ergotherapie Nederland gehouden worden in het kantoor van Ergotherapie Nederland in Utrecht. Na afloop (21.00 uur) zal het 60 jarig bestaan van Ergotherapie Nederland nogmaals worden gevierd. De winnaars van de prijsvraag in het kader van het 60-jarig bestaan zullen dan ook in het zonnetje worden gezet.

Voorafgaand aan de ALV, van 18.00-19.00 wordt onderstaande workshop georganiseerd:

Workshop ‘Kwaliteitsregister Ergotherapie’ 

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de 81e Algemene Ledenvergadering
  4. Jaarplan 2018 (informatief)
  5. Begroting 2018 en contributie 2018
  6. Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg
  7. (her) Benoeming RvT-leden
  8. Rondvraag en sluiting
  • Bekendmaking en uitreiking EN HBO-afstudeerprijs
  • Bekendmaking en uitreiking prijs: 60 jaar Ergotherapie Nederland

Aansluitend Borrel

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑