ALV

ALV Ergotherapie Nederland

Donderdag 10 november 2016 wordt de 80e Algemene Ledenvergadering gehouden in het kantoor van Ergotherapie Nederland in Utrecht. De aanvang van de vergadering is 19.30 uur. Het adres: Orteliuslaan 750.

Agenda
1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Verslag van de 79e Algemene Ledenvergadering (vaststellen)
4.   Jaarplan 2017 (informatie)
5.   Begroting 2017 en contributie 2017 (vaststellen)
6.   Meerjarenplan 2017 – 2020
7.   Bekendmaking AKB Prijs
8.   Bekendmaking EN afstudeerprijs
9.   Bijzondere mededelingen
10. Afsluiting

Aansluitend een borrel

Vergaderstukken
Hieronder treft u de vergaderstukken aan van de ALV van 10 november 2016:

Agenda Algemene Ledenvergadering 10 november 2016
Agendapunt 3  Verslag van de 79e Algemene Ledenvergadering
Agendapunt 4  Jaarplan 2017
Toelichting bij agendapunt 5 Begroting 2017 en contributie 2017
Agendapunt 5  Begroting 2017 en contributie 2017
Toelichting bij agendapunt 6 Meerjarenplan 2017 – 2020
Agendapunt 6  Meerjarenplan 2017 – 2020
Machtigingsformulier ALV

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑