Overleggroep Ergotherapie bij Lichamelijk Gehandicapten en/of niet aangeboren hersenletsel

Overleggroep Ergotherapie bij Lichamelijk Gehandicapten en/of niet aangeboren hersenletsel Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Landelijke overleggroep ergotherapie lichamelijk gehandicapten (LG) en/of niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Doel of functie van de groep
– Informatie uitwisselen, organisatorisch en vakinhoudelijk
– Samen sterk maken op landelijk niveau
– PR voor het werkveld
– LG/NAH expertise
– Casusbespreking

Producten/Documenten

Wij zien met name (jong)volwassenen met een chronische aandoening. De doelgroepen die wij als ergotherapeuten binnen dit werkveld veel zien zijn:
– Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
– Cerebro Vasculair Accident (CVA)
– Dwarslaesie
– Cerebrale Parese (CP)
– Spina Bifida
– Spierziekten (waaronder Duchenne, ALS, etc.)
– Progressief neurologische aandoeningen (waaronder MS, M. Parkinson, etc.)

Daarnaast zien wij cliënten met complexe of niet veel voorkomende ziektebeelden.

Er vindt diagnostiek, behandeling en advisering plaats op het gehele scala van wonen, werken en leven. De nadruk ligt op eigen regie en participatie in de maatschappij.

Wij hebben veel kennis van:

  • Cognitie
  • Domotica en omgevingsbediening
  • Complexe zit- en lighouding, rolstoelen
  • Functionele mobiliteit
  • Niveau van functioneren in kaart brengen bij complexe ziektebeelden
  • Til- en transferadviezen
  • Decubituspreventie
  • Behoud van deelname aan het dagelijks leven
  • Compensatiestrategieën

Voorzitter
Kirsten Schot en Geertje Sinnema (Jaarlijks wisselend)

Contactpersoon
Geertje Sinnema

Overige leden
Anoek Admiraal
Carlijn Romeijnders
Ellen Bosboom
Kirsten Schot
Marieke Hendriks
Suzanne Heersink
Renske Standhardt
Mirjam Bus-van der Linden
Rene Kadijk
Vanessa Walet
Leone Eichelberg

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑