Overleggroep Ergotherapie bij Lichamelijk Gehandicapten

Overleggroep Ergotherapie bij Lichamelijk Gehandicapten Ergotherapie Nederland

Naam Groep
Landelijke overleggroep ergotherapie lichamelijk gehandicapten (LG) en/of niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Doel of functie van de groep
– Informatie uitwisselen, organisatorisch en vakinhoudelijk
– Samen sterk maken op landelijk niveau
– PR voor het werkveld
– LG/NAH expertise
– Casusbespreking

Producten/Documenten
Wij zien met name (jong)volwassenen met een chronische aandoening. De doelgroepen die wij als ergotherapeuten binnen dit werkveld veel zien zijn:
– Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
– Cerebro Vasculair Accident (CVA)
– Dwarslaesie
– Cerebrale Parese (CP)
– Spina Bifida
– Spierziekten (waaronder Duchenne, ALS, etc.)
– Progressief neurologische aandoeningen (waaronder MS, M. Parkinson, etc.)

Daarnaast zien wij ook cliënten met vele complexe, zeer beperkende en weinig voorkomende ziektebeelden.

Er vindt diagnostiek, behandeling en advisering plaats op het gehele scala van wonen, werken en leven. De nadruk ligt op eigen regie en participatie in de maatschappij.

Wij hebben veel kennis van:
– Domotica en omgevingsbediening
– Complexe zit- en lighouding, rolstoelen
– Functionele mobiliteit
– Niveau van functioneren in kaart brengen bij complexe ziektebeelden
– Til- en transferadviezen
– Decubituspreventie
– Behoud van deelname aan het dagelijks leven
– Compensatiestrategieën

Voorzitter
Geertje Sinnema en Kirsten Schot (2015-2016)
Jaarlijks wisselend

Contactpersoon
Geertje Sinnema

Overige leden
– Anoek Admiraal
– Ellen Bosboom
– Mirjam Bus-van der Linden
– Suzanne Heersink
– Marieke Hendriks
– Rene Kadijk
– Marjolijn Kockelkoren
– Hector Lankhorst
– Wendy Neve
– Carlijn Romeijnders
– Kirsten Schot
– Geertje Sinnema
– Vanessa Walet

Contactadres
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑