Statuten en beleidsplan

Statuten en beleidsplan Ergotherapie Nederland

Statuten Ergotherapie Nederland
De statuten van de vereniging Ergotherapie Nederland kunt u hier inzien en downloaden.

Strategisch beleidsplan 2012-2016
Ergotherapie Nederland is dé belangbehartiger van de ergotherapie en de ergotherapeuten in Nederland. Voor haar leden is Ergotherapie Nederland de verbindende, innoverende en inspirerende vereniging van ergotherapeutische professionals.

Het strategisch beleidsplan 2012 -2016 heeft twee motto’s: ‘krachtig door eenheid’ en ‘sterk door verscheidenheid’. Naast onze missie en visie vindt u in het beleidsplan informatie over onze uitgangspunten, de vereniging, het netwerk, de bureauorganisatie, de profilering van ergotherapie, belangenbehartiging, kwaliteitsbeleid en ontwikkeling en samenwerking.

U kunt het Strategisch beleidsplan 2012-2016 hier downloaden.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑