Verplicht aansluiten bij klachten- en geschillencommissie

Ergotherapeuten moeten zich verplicht aansluiten bij de klachten- en geschillencommissie op grond van de Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg ( Wkkgz). Voor de klachten- en geschillenprocedure is een reglement opgesteld. In het reglement staat beschreven wat er van jou als ergotherapeut verwacht wordt bij een geschil of klacht en welke stappen een cliënt eventueel kan ondernemen.

Informeer je cliënt

Ben je ergotherapeut dan is het belangrijk dat je jouw cliënt wijst op de mogelijkheid om een klacht of geschil in te dienen. De informatie voor jou als ergotherapeut en je cliënt is te vinden is bij Klachtenloket paramedici. Ergotherapie Nederland heeft ook een folder ontwikkeld. Deze kan je desgewenst meegeven aan een cliënt.

Leden zijn gratis aangesloten

Ben je lid van Ergotherapie Nederland dan ben je gratis aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie.

Niet-leden kunnen zich ook aansluiten

Ben je geen lid van Ergotherapie Nederland dan kun je voor € 175 per jaar lid worden van de geschillencommissie. Neem contact op met Ergotherapie Nederland.