Waarom lid worden van Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van- en voor ergotherapeuten. Samen met onze leden zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbeterd en behouden blijft. Daarnaast zetten wij ons in om de bekendheid van het beroep in de samenleving te versterken en te vergroten. Redenen om lid te worden zijn:

1. Belangenbehartiging

Ergotherapie Nederland onderhandelt namens alle ergotherapeuten met de zorgverzekeraars over bijvoorbeeld de tarieven. Daarnaast behartigen we de belangen van ergotherapeuten bij de overheid, zorgverzekeraars, werkgevers, zorginstituten, andere beroepsgroepen en onderwijsinstellingen. Met de huidige veranderingen in de gezondheidszorg, is dat nu en de komende jaren erg belangrijk.

2. CAO’s en sociale plannen

Ergotherapie Nederland zet zich bij de onderhandelingen met de werkgevers in voor de ergotherapeuten en sluit cao’s en sociale plannen af. Als je lid bent kun je afhankelijk van je CAO, een gedeelte van je lidmaatschapscontributie terugkrijgen via je werkgever. Dit geldt alleen voor ergotherapeuten in loondienst.

3. Kwaliteitsbevordering

Ergotherapie Nederland ontwikkelt criteria voor het Kwaliteitsregister. Hierin zijn de ergotherapeuten opgenomen die voldoen aan de scholingseisen en behandelingen uitvoeren volgens de bestaande richtlijnen. Daarnaast ontwikkelen en actualiseren we het beroepsprofiel en de beroepscode van ergotherapeuten. Het beroepsprofiel beschrijft het beroep van de ergotherapeut en de verwachte toekomstige ontwikkelingen van
het beroep. De beroepscode is een richtlijn voor het professioneel handelen van de ergotherapeut. Als je lid bent heb je volledig toegang tot al deze informatie.

4. Punten Kwaliteitsregister (KP)

Ergotherapie Nederland geeft een verklaring af aan leden die deelnemen aan beroepsgerelateerde commissies, platforms en overleggroepen van de beroepsvereniging. Alleen lid worden levert je al 4 punten op voor het KP per jaar.

5. Educatie: ErgoAcademie

Ergotherapie Nederland heeft samen met andere beroepsgroepen een systeem opgezet om de kwaliteit van de aangeboden scholing te toetsen. Daarnaast organiseren we leerzame en sfeervolle (jaar)congressen, studiedagen en workshops. Naast vakinhoudelijke onderwerpen, bieden we je ook educatie aan die gericht is op persoonlijke vaardigheden en praktijkvoering. Als lid ontvang je altijd korting. Als je als lid of overleggroep een cursus of training wilt organiseren, kan dit in samenwerking met Ergotherapie Nederland (ErgoAcademie).

6. Onderzoek

Ergotherapie Nederland stimuleert en initieert evidence based practice- en practice based evidence-onderzoek op het gebied van ergotherapie. Een mooi voorbeeld: dankzij Ergotherapie Nederland is dr. Maud Graff benoemd als 1e bijzonder hoogleraar Ergotherapie.

7. Voorlichting en advies

Je kunt gebruik maken van gratis diensten, zoals juridische- en functiewaardering-adviezen voor de gezondheidszorg.

8. Platformfunctie en netwerken

Ergotherapie Nederland brengt ergotherapeuten bij elkaar die dezelfde belangen hebben of bepaalde interesses of specialiteiten met elkaar delen. Adviesraden, overleggroepen en commissies van Ergotherapie Nederland worden op de website vermeld. Je kunt vrijblijvend lid worden van een commissie, adviesraad of overleggroep in jouw specialisatie of de specialisatie waarin je je wilt ontwikkelen. Op dit moment heeft Ergotherapie 35 commissiegroepen. De accreditatie van de commissiegroep is per bijeenkomst 2 punten.

9. Nieuws en Informatie

Je ontvangt 6 keer per jaar gratis het Ergotherapie Magazine. Daarnaast heb je toegang (met een leden-inlog) tot alle informatie die gepubliceerd wordt op ergotherapie.nl. Dat betekent ook dat een commissie of overleggroep haar producten (folders, richtlijnen, etc.) via Ergotherapie Nederland aan een grote groep bekend kan maken. Een groep kan andere ergotherapeuten informeren over hun specifieke expertise.

10. Invloed

Via de Algemene Leden Vergadering (ALV) kun je je stem laten horen en invloed uitoefenen op het beleid van Ergotherapie Nederland en dus van de ontwikkeling van ergotherapie als beroep.

11. Gratis vermelding op website

Als zelfstandig ergotherapeut kun je gratis een vermelding van jouw praktijkadres op de website aanvragen. De vindbaarheid van je praktijk wordt daarmee vergroot en cliënten vinden je zo ook makkelijker.

12. Faciliteiten

Voor activiteiten die voor Ergotherapie Nederland worden uitgevoerd bieden wij jou faciliteiten aan. Zoals gratis overlegruimte, bericht in de nieuwsbrief, organisatorische of administratieve ondersteuning (zoals organiseren van klankbordgroep, dropbox, etc.) en reiskostenvergoeding.