Webshop

Ergotherapie Nederland heeft een aantal producten ontwikkeld, die de deskundigheid van het vak ergotherapie ondersteunen. Daarnaast zijn er een aantal producten ontwikkeld die de profilering van het beroep ondersteunen (promotiemateriaal over ergotherapie).

Bestellen

De producten uit onze webshop zijn eenvoudig te bestellen door een mail te sturen naar EN@ergotherapie.nl. Leden krijgen onder vermelding van hun lidnummer korting.

Allen Cognitive Level Screen (ACLS) materialen

Set van ACLS & LACLS.

Prijs

  • Leden prijs:  € 79,-
  • Niet leden prijs: € 99,-

Exclusief verzendkosten.

Allen Cognitive Level Screen (ACLS) materialen

Set van: ACL Screen-5, 2nd Ed. Manual, Hard Copy Only, ACLS & LACLS en ACLS-5/LACLS-5 and LACLS-5(D) Scoring Trifold.

Prijs

  • Leden prijs:  € 185,-
  • Niet leden prijs: € 215,-

Exclusief verzendkosten.

Kaartenset mini-Activity Approach

Mensen met een (hand-)letsel, ziekte of chronische pijn zijn regelmatig uitgeput, en hebben nauwelijks energie om zich op de oefeningen of gedragsveranderingen te richten. Daarom ontwikkelden ergotherapeuten uit Zwitserland een methode om veerkracht te vergroten, door het inzetten van mini-activiteiten. In samenwerking met Barbara Aegler zijn 100 van deze mini-activiteiten vertaald naar het Nederlands en uitgebracht in een kaartenset in luxe doos. Voor meer informatie zie ook het artikel uit Ergotherapie Magazine nr. 6 uit 2019.

Barbara Aegler geeft tevens eendaagse cursussen over deze aanpak. Bij deze cursus zit de kaartenset inbegrepen.

Prijs

Leden €55,-
Niet-leden: €85,-
Exclusief verzendkosten

AMPS handleiding deel 2 | Taken en vaardigheden | vernieuwde versie + 16 nieuwe taken

  • Vernieuwde versie van de handleiding AMPS deel 2 + 16 nieuwe taken.
  • Versie: september 2018
  • Nederlandse vertaling: José Hensgens, Anneke Vogelenzang en Milou Dupuits

Prijs

€45,-
Exclusief verzendkosten

Boek Richtlijn Verslaglegging Ergotherapie

De Richtlijn Verslaglegging Ergotherapie is een volledig herziene versie van de Minimumeisen Verslaglegging Ergotherapie uit 2016.

Deze Richtlijn Verslaglegging beschrijft de afspraken die binnen de beroepsgroep zijn gemaakt over welke gegevens vastgelegd moeten worden. Het gaat hierbij dus om de verslagleggingseisen die gelden voor elke ergotherapeut en voor elk werkveld. Waar nodig kunnen deze eisen uitgebreid worden met specifieke items voor de verschillende werkvelden.

Deze Richtlijn Verslaglegging is opgesteld om de uniformiteit in de werkwijze van de ergotherapeut te bevorderen, met als doel de kwaliteit van de ergotherapeutische behandeling te verbeteren. Kernwoorden hierbij zijn: doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. De vast te leggen gegevens worden per fase van het ergotherapeutisch behandelingsproces beschreven. De samenvattingskaart biedt een totaaloverzicht van alle minimaal vast te leggen gegevens.

Deze richtlijn is tot stand gekomen in de ‘Werkgroep Verslaglegging’ onder leiding van Ergotherapie Nederland en is bedoeld voor alle ergotherapeuten die behandelen of een adviserende functie hebben.

Prijs

Leden: €25,-
Niet-leden: €30,-
Exclusief verzendkosten

Boek Profiel specialisatie Ouderenergotherapeut

Het profiel Specialisatie Ouderenergotherapeut is een aanvulling op het Beroepsprofiel Ergotherapeut. Het is geschreven op basis van het beroepsprofiel, de derde druk van Grondslagen van de ergotherapie en de missie en visie van Adviesraad Ouderen van Ergotherapie Nederland.

Dit profiel is een weergave van de huidige nationale ontwikkelingen op het gebied van de ouderenergotherapie en een eerste stap om te komen tot een erkend specialisme ”Ouderenergotherapeut”.

Ergotherapie Nederland heeft de opdracht gegeven voor het schrijven van dit profiel omdat dit een grote bijdrage zal leveren aan de erkenning en vreder ontwikkeling van de ouderenergotherapie.

Prijs

Leden: €25,-
Niet-leden: €30,-
Exclusief verzendkosten

Boek Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut

De ‘Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut’ geeft handvatten om het denkkader van de ergotherapeut te vergroten, bevat vragen en ondersteunt de beroepsbeoefenaar in het kritisch reflecteren. Het stelt de ergotherapeut in staat om juiste besluiten te nemen op grond van logisch redeneren, feiten en gevoelens. De beroepscode helpt de beroepsbeoefenaar om bewust en weloverwogen keuzes te maken en gewetensvol compromissen te sluiten.

De beroepscode geeft de principes aan volgens welke de beroepsbeoefenaren werken. De gedragsregels vloeien voort uit deze principes en zijn concreter omschreven in gedrag. Hierdoor is het voor de beroepsbeoefenaar makkelijker om in de dagelijkse praktijk te weten waar hij zich aan dient te houden.

Prijs

Leden: €25,-
Niet-leden: €30,-
Exclusief verzendkosten

Boek Profiel Specialisatie Hand-ergotherapeut

Dit Profiel Specialisatie Hand-ergotherapeut is een aanvulling op het Beroepsprofiel ergotherapeut. Het is geschreven op basis van het beroepsprofiel; de derde druk van Grondslagen van de ergotherapie; het Visiedocument Ergotherapie, specialisatie Handtherapie; en het internationaal erkende Hand Therapist Profile. Dit profiel is een weergave van de huidige nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de specialisatie handtherapie en van hand-ergotherapie in het bijzonder. Het Profiel specialisatie Hand-ergotherapeut is de eerste stap om te komen tot een beschermd en erkend specialisme “Hand-ergotherapie” op het niveau van expert-ergotherapeut. Dit Profiel Specialisatie Hand-ergotherapeut is door Ergotherapie Nederland in samen werking met de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT) opgesteld.

Prijs

Leden: €25,-
Niet-leden: €30,-
Exclusief verzendkosten

Boek Profiel Specialisatie Kinderergotherapeut

Dit Profiel Specialisatie Kinderergotherapeut is een aanvulling op het Beroepsprofiel ergotherapeut. Het is geschreven op basis van het beroepsprofiel, de derde druk van Grondslagen van de ergotherapie en de beroepscompetenties ergotherapie. Dit profiel is een weergave van de “state of the art” en de verwachte toekomstige ontwikkelingen van de kinderergotherapie in Nederland. Ergotherapie Nederland heeft de opdracht gegeven voor het project “Specialisatie kinderergotherapie”. Binnen dit project is het Profiel specialisatie kinderergotherapeut de eerste stapom te komen tot een beschermd en erkend specialisme “Kinderergotherapie” op niveau van expertergotherapeut.

Prijs

Leden: €25,-
Niet-leden: €30,-
Exclusief verzendkosten

Folders Wat is ergotherapie

Ergotherapie Nederland heeft een algemene informatiefolder ontwikkeld over ergotherapie.

Inkijkexemplaar  folder ‘wat is ergotherapie’

Prijs

Leden: €25,- voor 50 stuks
Niet-leden: €37,50
Exclusief verzendkosten

Minimale afname: 50 folders, oplopend per 50 stuks

Posters profilering ergotherapie

De volgende posters zijn alleen voor leden gratis te downloaden.