Ronde 1

10:00 – 10:45 uur

Klik op de titel van een workshop om meer te lezen.

> Handen - Occupation Based Handtherapie; bepalen van de waarde van de activiteit – Elien Nijland en Linda Lamberink

De waarde van activiteiten is al lang geleden vastgesteld en zit ingebed in de ergotherapie. Binnen de hand-ergotherapie komt de occupation-based benadering (≈middel) nog vaak op de tweede plaats terwijl de occupation-focus (≈doel) er vaak wel is. Er zijn vele voordelen en positieve resultaten van occupation-based hand(-ergo)therapie (OBHT) bekend uit de literatuur. Maar daarbij worden de praktische toepasbaarheid en de geloofwaardigheid van de hand-ergotherapeut als aandachtspunten genoemd. Het goed kunnen bepalen van de waarde van de activiteit brengt hier mogelijk verbetering in. Vanuit de literatuur zijn vier factoren geselecteerd. Deze zijn verwerkt in een concept-instrument om de therapeutische waarde van een activiteit te bepalen. Tijdens deze workshop bespreken we samen met de deelnemers welke factoren naar hun mening bepalend kunnen zijn voor de therapeutische waarde van een activiteit. Zijn ze herkenbaar in de eigen praktijk en wat zou het effect zijn op het ergotherapeutisch handelen als je hier meer zicht op hebt? En is het meten met dit concept-instrument toepasbaar? Wie denkt met ons mee?

> Arbeid - Het objectiveren en prioriteren van fysieke belasting – Linda ten Katen-Stigter en Joël van der Ploeg

De zorg is een sector met een hoog ziekteverzuim. Een van de belangrijke oorzaken is fysieke belasting. In de praktijk zien we dat medewerkers niet goed kunnen aangeven welke werkzaamheden zwaar en belastend zijn. Dagelijks veelvoorkomende handelingen worden geaccepteerd.

Als ergotherapeut heb je een belangrijke rol bij advisering in de zorg. Soms is het lastig om aan verschillende betrokkenen duidelijk te maken wat er zo zwaar is aan een houding of handeling. Met verschillende meetinstrumenten kun je fysieke belasting bij medewerkers, maar ook bij management, onder de aandacht brengen.

Tijdens deze workshop maak je kennis met de nieuwe KIM (Key Indicator Method) methode, die veel wordt gebruikt in Duitsland en België. Deze gevalideerde methode beoordeelt de fysieke belasting van werktaken, waardoor je het risico op overbelasting kunt berekenen. Er zijn zes methodes, waaronder voor ‘repetitief werk’ en ‘lichaamsbeweging’. De KIM-tools zijn relatief snel en eenvoudig, en heel goed toepasbaar in de zorg.

In de workshop kijken we naar een nagebootste zorgsituatie uit de praktijk. Deelnemers vullen een eigen beoordeling in. Daarna kunnen we zien wat de verschillen zijn en brainstormen we over de beste oplossing.

> Zorgtechnologie - Elektrische ondersteuning en de handbewogen rolstoel – Kees-Jan van der Klooster, ervaringsdeskundige specialist

Het Wheelchair skills Team (voorheen K-J Projects) geeft al meer dan 10 jaar rolstoeltrainingen aan alle leeftijden. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met mensen die gebruik maken van elektrische ondersteuning voor het zelfstandig rijden met hun (handbewogen) rolstoel. In onze workshop vertellen we hier meer over en geven we een kijk op onze ervaringen met deze vormen van ondersteuning. Ook gaan we in op de algemene instellingen van de handbewogen rolstoel.

> GGZ/VG - Meaningful Activities 4 All – Drs. Christophe Wille, Prof. Dr. Patricia de Vriendt en Prof. Dr. Dominique van de Velde

Betekenisvolle activiteiten (BA) verhogen de levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking. Alleen zijn mensen met een verstandelijke beperking grotendeels aangewezen op de kwaliteit van ondersteuning van hun begeleiders, wat niet altijd eenvoudig is. Begeleiders hebben namelijk zelf ondersteuning nodig bij het mogelijk maken van betekenisvolle activiteiten voor deze doelgroep. Onderzoek rondom dit onderwerp is schaars, daarom is er een participatorisch actie-onderzoek gestart waarbij de onderzoekers op zoek gaan naar de meest ideale ondersteuning voor de begeleiders.

In deze workshop presenteren de sprekers de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast geven zij adviezen voor een succesvolle ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij het maken van keuzes in betekenisvolle activiteiten.

> Neurologie - LSVT-BIG: Parkinson revalidatie in de eerste en tweede lijn – Susan Trienes en Krista van Arnhem

Parkinsonpatiënten kunnen sinds 2015 in Meander Medisch Centrum terecht voor de revalidatiebehandeling LSVT-BIG. Deze van oorsprong Amerikaanse behandelmethode leert patiënten om ‘groter’ te bewegen. De wetenschappelijk onderbouwde LSVT-BIG-training duurt vier weken en is intensief. Patiënten trainen volgens een geprotocolleerd programma met een ergo- en fysiotherapeut en deels thuis. De resultaten zijn positief, waardoor de vraag naar deze therapievorm enorm is gegroeid.

Gezien de mooie resultaten van de behandeling zouden we willen dat LSVT BIG in heel Nederland voor Parkinsonpatiënten beschikbaar is. Daarbij is de samenwerking tussen eerste en tweedelijnsinstellingen belangrijk. Tijdens de workshop delen we graag onze ervaring met deze behandelmethode. Want wat zou het fantastisch zijn wanneer cliënten dichterbij huis deze mooie behandeling kunnen krijgen!

> Divers - COVID-19 – Edith Cup, Lucelle van de Ven, Dorethé Wassink, Janneke Fleuren en Ton Satink

In deze sessie wordt de deelnemer volledig bijgepraat over de uitkomsten van het COVID-19-onderzoek bij ergotherapie en de handreikingen die uitgebracht zijn rondom COVID-19 en long COVID en ergotherapie.