Ronde 5

14:00 – 14:45 uur

Klik op de titel van een workshop om meer te lezen.

> Pijn/ vermoeidheid - Groepsinterventie ‘Omgaan met vermoeidheid’ – Edith Cup en Fleur Stoffer

In 1995 werd een groepsinterventie ‘Managing Fatigue’ gepubliceerd. Deze interventie werd onderzocht op effectiviteit bij mensen met MS. In 2007 werd deze in het Nederlands vertaald en toegepast en onderzocht bij mensen met spierziekten en vermoeidheid.

De groepsinterventie staat beschreven in verschillende ergotherapierichtlijnen en in de Ergotherapie Handreiking COVID. In 2021 is de groepsinterventie geactualiseerd met aandacht voor slapen en cognitie. Door het grote aantal mensen met klachten na een COVID-19-infectie oriënteren ergotherapiepraktijken zich op mogelijkheden voor groepsinterventies.

In deze workshop willen we nagaan in hoeverre de groepsinterventie ‘Omgaan met vermoeidheid’ bruikbaar is bij mensen na COVID-19. In de sessie wordt de inhoud van de bestaande evidence based groepsinterventie toegelicht. Daarbij worden ervaringen met groepsinterventies bij mensen na COVID-19 gepresenteerd en worden ervaringen en inzichten met de workshopdeelnemers uitgewisseld.

> Wetenschap - Betekenisvolle activiteiten meten aan de hand van breinregistratie techniek – Ellen Cruyt

Het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten bevordert de gezondheid en heeft positieve effecten op de kwaliteit van leven. Studies hiernaar zijn gebaseerd op retrospectieve en subjectieve data, zoals interviews, waardoor betekenisgeving tot op heden niet objectief wordt gemeten.

Daarom is een protocol ontwikkeld om betekenisgeving te objectiveren in de cortex van het brein. Dit maakt gebruik van de breinregistratie-techniek Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS), waarbij zuurstofrijk en zuurstofarm bloed in het brein wordt gemeten. Hierdoor kan betekenisgeving in het brein gevisualiseerd worden. Waardevolle data uit de prefrontale cortex van zes participanten kon verzameld worden met significante verschillen in vier verschillende fasen van het experiment (het uitvoeren van activiteiten, met opschaling van uitvoeren zonder de betekenisvolle constructen tot optimale betekenis).

In deze workshop presenteren we de diepgaande analyse met betrekking tot de exacte hersenlocatie, waarmee we betekenisvolle activiteiten objectief kunnen meten.

> Ouderen - Voedingsproblemen onder thuiswonende mensen met dementie – Carola Döpp PhD MScOT en Dennis Willems MSc

Problemen gerelateerd aan voeding (voldoende blijven eten, boodschappen doen, koken) komen vaak voor bij zelfstandig wonende mensen met dementie. Deze problemen hebben grote invloed op hun welbevinden, gezondheid, participatie en kwaliteit van leven. Wetenschappelijk onderzoek naar hulp en ondersteuning bij voedingsproblemen in de thuissituatie is schaars en een goede interventie ontbreekt.

Daarom is een project opgezet om een interdisciplinaire werkwijze te ontwikkelen om zelfstandig wonende mensen met dementie en mantelzorgers te helpen bij het behouden/verbeteren van een goed voedingspatroon en het voorkomen van ondervoeding. De eerste ontwikkelingen zijn gestart bij de samenwerking tussen de diëtist en ergotherapeut.

Het project heeft geleid tot een eerste versie van de TrEat-werkwijze, waarin de stappen van signaleren tot en met doelen stellen beschreven en geëvalueerd zijn. De werkwijze bevat verschillende praktische handvatten voor ergotherapeuten en diëtisten. Daarnaast laat het project ook verschillende aandachtspunten zien om de TrEat-werkwijze en de implementatie ervan verder te verbeteren.

In deze sessie presenteren de sprekers de uitkomsten van het onderzoek en de praktische handvatten voor ergotherapeuten en diëtisten bij voedingsproblemen bij mensen met dementie.

> Kinderen - Rolstoelvaardigheidstraining; hoe goed rij jij in een rolstoel? – Kees-Jan van der Klooster, over het promotieonderzoek van Marleen Sol

Hoe vaardig zijn kinderen en jongeren die gebruikmaken van een handbewogen rolstoel? In deze workshop gaat Kees-Jan van der Klooster, expert rolstoelvaardigheidstrainer van het WheelchairSkills Team, dieper in op het promotieonderzoek van Marleen Sol. Daaruit bleek dat er vaak nog onvoldoende aandacht is voor het aanleren van rolstoelvaardigheden.

In haar proefschrift beschrijft Marleen Sol de ontwikkeling van een rolstoelvaardigheidstest en zelfvertrouwen-vragenlijst voor kinderen. Met deze testen is een interventiestudie uitgevoerd bij zestig kinderen en jongeren. Er werd onderzocht wat het effect was van een rolstoelvaardigheid- en fitheidstraining op de fysieke activiteit, fysieke fitheid, rolstoelvaardigheid en het zelfvertrouwen. Bij de rolstoelvaardigheidstrainingen werden ervaringsdeskundige rolstoelvaardigheidstrainers van WheelchairSkills Team betrokken.

Therapeuten, ouders en kinderen waren ontzettend enthousiast over deze opzet. Het zien van een rolmodel en de mogelijkheden in een rolstoel waren voor kinderen en ouders echte eye-openers. Therapeuten gaven aan, dat zij zelf als lopende persoon nooit de rol kunnen overnemen van een ervaringsdeskundige trainer. Deze positieve ervaringen werden ook bevestigd in de kwantitatieve uitkomsten; zowel direct na de training, als op de lange termijn waren significante positieve verbeteringen in de fysieke activiteit, fitheid, vaardigheid en het zelfvertrouwen te zien.

In deze workshop ervaren jullie zelf hoe het is om in een rolstoel te rijden. Onder leiding van Kees-Jan van der Klooster leren jullie basis-rolstoelvaardigheden, zoals een wheelie.

> Divers - Wachtlijst/ arbeidsmarkt/ werving personeel – Theo van der Bom en Hamid Belarbi (Praktijkhouder & Ergotherapeut Ergotherapie Sadik)

In 2021 bracht het NIVEL opnieuw de arbeidsmarkt van ergotherapie in Nederland in kaart. Naar schatting waren er in 2021 zo’n 6.234 ergotherapeuten in Nederland werkzaam. Het aantal ergotherapeuten is opnieuw gegroeid. Tegelijkertijd is er een tekort aan zorgpersoneel in het algemeen en ook aan ergotherapeuten. Vacatures kunnen nauwelijks opgevuld worden.

In deze interactieve workshop presenteren de sprekers de stand van zaken op de arbeidsmarkt en laten ze zien wat opleidingen en Ergotherapie Nederland al doen om studenten te werven. Samen met de deelnemers kijken ze naar nieuwe manieren om studenten en ergotherapeuten te werven.