Ga terug

De Haere

Algemene gegevens

CarĂ³lie Krommendijk - Jaspers
Specialisatie: Specialist Hand-ergotherapeut
Geregistreerd t/m: 1 maart 2025
Specifieke deskundigheid:
Handen
Gemeente / WMO
Werk / re-integratie / rehabilitatie / arbeid