Het Zorginstituut Nederland heeft op 8 juli aan de minister voor medische zorg, een advies uitgebracht over extra vergoeding voor paramedische zorg vanuit de Basisverzekering.
Ergotherapie Nederland heeft o.a. via de door ons opgestelde Handreiking en via de vergadering van de zogenaamde Pakketcommissie, input geleverd voor dit advies.
Het advies dat waarschijnlijk door de minister wordt overgenomen geeft aan dat er 8 uur extra ergotherapie kan worden gegeven voor Covid-19 cliënten.