Recentelijk heeft Vektis de codes bekend gemaakt waarmee de COVID herstelzorg kan worden gedeclareerd.

Vektis geeft daarbij het volgende aan:
De codes betreffen “COVID-19 Herstelzorg eerste 6 maanden”- en “COVID-19 Herstelzorg verlenging na 6 maanden”. Het zijn varianten van de bestaande prestaties.
Voor al deze prestaties geldt dat een verwijzer verplicht is:
• Voor “COVID-19 Herstelzorg eerste 6 maanden-varianten dient het veld verwijzer verplicht gevuld te zijn: AGB-code van de huisarts of van de medisch specialist
• Voor “COVID-19 Herstelzorg verlenging na 6 maanden”-varianten dient het veld verwijzer verplicht gevuld te zijn: AGB-code van de medisch specialist

De “COVID-19 Herstelzorg verlenging na 6 maanden” op indicatie van de medisch specialist mag pas na afloop van de reguliere periode gedeclareerd worden (en niet ervoor of tegelijk). Voor de eerste 6 maanden is 10 uur beschikbaar en voor de tweede 6 maanden is 10 uur beschikbaar.
Als de 10 uur al na bijvoorbeeld 3 maanden ‘op’ is moet er toch tot het eind van de 6 maanden worden gewacht voordat de nieuwe 10 uur aangevraagd kunnen worden. Bovendien kan de verwijzing voor de tweede 6 maanden alleen van de medisch specialist komen en niet van een huisarts. Voorwaarde voor de herstelzorg is dus dat er een verwijzing van de huisarts of specialist is én dat de cliënt instemt met deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Als een COVID cliënt geen verwijzing heeft óf niet wil deelnemen aan het onderzoek bestaat er slechts recht op de reguliere 10 uur ergotherapeutische zorg die via de reguliere codes moet worden gedeclareerd.

Download de lijst met prestatiecodes.