Geen nieuwe aanmeldingen ergotherapie voor het onderzoek

We zijn ongelofelijk trots op jullie grote bereidheid om  deel te nemen aan het COVID-19 paramedische herstelzorg onderzoek. De aanmelding van cliënten die ergotherapie krijgen heeft alle verwachtingen overtroffen.

De inclusie van nieuwe cliënten wordt per direct gestopt. Het aantal deelnemers dat nu is geïncludeerd  is namelijk voldoende om uitspraken te kunnen doen. Al eerder is de inclusie voor de fysiotherapie en oefentherapie gestopt. Voor de logopedie en de diëtetiek en voor de multidisciplinaire trajecten loopt de inclusie nog even door.

Inclusie ergotherapie ruimschoots behaald

Voor de ergotherapie zijn er bijna 300 cliënten geïncludeerd. We zijn bijzonder trots op dit resultaat dat dankzij jullie in zo’n korte tijd is bereikt.
Heel veel dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen.

Hoe gaan we verder?

De onderzoekers gaan nu alles op alles zetten om zoveel mogelijk volledige gegevens te verkrijgen van alle deelnemers en hun behandelaren. Dit betekent dat bekeken wordt of de vragenlijsten die bij aanvang en aan het eind van de behandeling worden afgenomen en ingestuurd, compleet zijn. Jullie medewerking bij het aanleveren van de metingen blijft dan ook heel belangrijk. Dat geldt voor zowel het retrospectieve onderzoek (via het registratieformulier) als het prospectieve onderzoek (via het portaal van Yourresearch).

Blijf je de meetinstrumenten gebruiken?

We zien dat de meetinstrumenten in het onderzoek ( de COPM, de PRO-ergo en de CoCo-P) goed te implementeren zijn in de dagelijkse praktijk.
D.w.z. het afnemen hiervan bij aanvang en aan het eind van de behandeling. We willen je stimuleren hier mee door te gaan omdat het grote meerwaarde heeft voor het objectiveren van de voortgang én de evaluatie van de behandeling van de cliënt. Te zijner tijd willen we graag opvragen wat het meten jou en de client oplevert in de praktijk.

Wat betekent het stoppen van de inclusie voor de herstelzorg?

Ook al stopt de deelname van nieuwe cliënten aan het wetenschappelijk onderzoek, de overige regels voor de herstelzorg blijven gelden voor cliënten die naar jou verwezen worden met COVID-19. Zie daarvoor onze coronapagina of de website van het zorginstituut.

Meer informatie over Paramedische herstelzorg na COVID-19 | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over het onderzoek neem dan contact op met de onderzoekers via covid-paramedisch-onderzoek.iqh@radboudumc.nl.
Mocht je nog vragen hebben over de herstelzorg, kijk voor informatie onze coronapagina of neem contact op  met ons via en@ergotherapie.nl.