Tot 20 augustus kunnen hogescholen een student of studentengroep aandragen voor de hbo afstudeerprijs 2021. Om in aanmerking te komen voor de afstudeerprijs dient het project aan de volgende criteria te voldoen:

  • het project dient een zinvol en bruikbaar resultaat op te leveren (proces of product) voor de opdrachtgever, of voor het werkveld of voor het algemeen ergotherapeutisch belang
  • er moet sprake zijn van een objectief, innovatief, kwalitatief hoogwaardig project; Het afstudeerproject kan bestaan uit onderzoek of uit productontwikkeling
  • het project moet door de eigen hogeschool met tenminste een 8 zijn beoordeeld.

Lees de volledige oproep voor meer informatie en de overige spelregels.

Komt het afstudeerproject waarbij jij betrokken bent in aanmerking? Docent, opdrachtgever of student kunnen elkaar attenderen en afstemmen over de mogelijkheid van het aandragen van het afstudeerproject. De inzendingen moeten door de docent aangeleverd worden volgens het format ‘hbo afstudeerprijs’ en voor 20 augustus 2021 binnen zijn bij Ergotherapie Nederland. We zien uit naar mooie inzendingen!

De bekendmaking van de winnaar vindt plaats tijdens de ALV op 4 november 2021.

(foto: Frederique Baartmans, de winnares van de afstudeerprijs 2020)