Viola Zegers volgt op 1 januari 2022 Theo van der Bom op als voorzitter van Paramedisch Platform Nederland (PPN). Viola Zegers is directeur van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en één van de oprichters van PPN.

Viola Zegers: “De zorg is flink in beweging. De paramedicus zal de komende jaren een cruciale rol spelen bij het betaalbaar en beschikbaar houden van zorg. Wij kunnen zorg uit handen nemen van huisartsen en specialisten, want onze rol bij substitutie en preventie van zorg; voorkomen van (zwaardere) zorg is uniek. Belangrijk is ook onze rol bij regionalisering van zorg; dichtbij mensen in de wijk en als draaischijf tussen sociaal domein en de zorgsector in alle lijnen”.

Het bestuur van PPN dankt Theo van der Bom (directeur bestuurder van Ergotherapie Nederland) die het voorzitterschap gedurende een periode van bijna drie jaar heeft vervuld. Van der Bom (eveneens één van de oprichters van PPN) was betrokken bij de totstandkoming van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Afspraken 2019-2022 en het tot wasdom brengen van deze afspraken. Van der Bom: “Het was een intensieve en productieve periode waarbij de paramedische zorg zijn meerwaarde steeds vaker kon aantonen. Het paramedisch perspectief op de zorg is op de kaart gezet’.

PPN is de federatie van paramedische beroepsverenigingen. Door samen te werken, bundelt PPN krachten en gaat PPN voor het profileren en positioneren van de paramedicus.