Net als ergotherapeuten zien ook bedrijfsartsen steeds meer cliënten die hun werk willen hervatten, maar die nog tegengehouden worden door klachten van het post-COVID-syndroom, zoals vermoeidheid en concentratieproblemen.

Nieuwe kennis en handvatten nodig

De Nederlandse vereniging voor bedrijfsartsen (NVAB) concludeerde dat bedrijfsartsen over onvoldoende actuele kennis en handvatten beschikten om werknemers met het post-COVID-syndroom te begeleiden in hun re-integratieproces. Voor deze doelgroep kunnen ze niet zomaar terugvallen op hun gebruikelijke advies om op vaste tijden een vast aantal uren of taken op te bouwen (tijdcontingent opbouwen). Daarom deed de NVAB een beroep op de ergotherapie bij de uitgebreide herziening van hun dynamische leidraad van de Nederlandse vereniging voor bedrijfsartsen. Ergotherapeut en re-integratie coach Edith Brocken werkte intensief mee aan de ontwikkeling van deze leidraad. De succesvolle aanpak van ergotherapie bij langdurige klachten na COVID-19, zoals beschreven in de handreiking ergotherapie bij Long COVID cliënten, bood handvatten voor de advisering van de bedrijfsartsen.

Edith Brocken: “Met paragraaf 3.3. van deze nieuwe leidraad in de hand is de drempel om de bedrijfsarts en werkgever te benaderen om je diensten aan te bieden lager dan ooit! Met jouw ergotherapeutische kennis en ervaring kun je zowel de cliënt, als de bedrijfsarts én de werkgever bijstaan om werk als middel tot herstel vorm te geven. En daar mogen ze best voor betalen.“

Gezamenlijke aanpak voor werkhervatting

De basisprincipes voor opbouw van activiteiten, zoals ergotherapeuten die gebruiken in de behandeling van de doelgroep, gelden nu als de aanbevolen re-integratieaanpak voor bedrijfsartsen in Nederland. Door dit gezamenlijke uitgangspunt is het eenvoudiger om wederzijds af te stemmen en eenduidige adviezen aan de cliënt te geven. Het behandeltraject en de re-integratie in werk kunnen daardoor heel mooi op elkaar aansluiten.

Toolbox met verdiepende video’s

Van de leidraad voor de bedrijfsartsen is een praktische vertaalslag gemaakt, in de vorm van animaties en video’s. Op het online platform C-support vind je deze in de toolbox Werk en Long COVID. Edith Brocken maakte speciaal hiervoor een aantal video’s waarin ze dieper ingaat op re-integratie van werk en energie en herstel bij het post-COVID-syndroom.

Bekijk hier de leidraad Herstel & re-integratie voor werkenden met het Post-COVID Syndroom van de NVAB.