“Het belang van onze sector wordt erkend”

Wat zijn de kansen en wensen van de paramedische sector? Minister Ernst Kuipers van VWS liet zich op 22 augustus bijpraten tijdens een werkbezoek aan de paramedische groepspraktijk Praktijk Boot en Broersen in Lisse. Hij sprak daar onder meer met verschillende paramedici over hun vak, waaronder een fysio- en oefentherapeut, een diëtist, een ergotherapeut, een logopedist en een huidtherapeut. Hij deed dat in aanwezigheid van vertegenwoordigers van organisaties die aangesloten zijn bij de Regionale Ondersteuningsstructuur waaronder zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.

Samenwerking in eerste lijn

Franka Fels (praktijk ErgoZorg) sprak met de minister over wat de ergotherapeut doet. Franka was erg enthousiast over de positieve reactie van de minister over de ergotherapie. Speciale aandacht ging daarnaast uit naar de  regionale samenwerking in de eerste lijn die in Zuid-Holland Noord al langer dan 10 jaar bestaat. Deze werd naar voren gebracht als een goed voorbeeld van hoe paramedici elkaar in de regio kunnen versterken en hoe ze samen een gelijkwaardige gesprekspartner kunnen zijn voor andere zorgprofessionals in de regio.

Tarieven onder druk

De minister liet zich bijpraten over de kansen en wensen van de paramedische sector. Daarbij werden een aantal zaken door de aanwezigen naar voren gebracht: de tarieven die onder druk staan, een tekort aan personeel, het ontbreken van vergoeding voor multidisciplinair overleg (MDO) evenals het ontbreken van vergoedingen voor het opzetten van regionale verbanden.

Vertegenwoordigers landelijk paramedici

Behalve de vertegenwoordigers van de regionale organisaties waren ook de vertegenwoordigers van de landelijke paramedische organisaties uitgenodigd voor het werkbezoek. Zij gingen in gesprek met de minister. Namens het Paramedisch Platform Nederland (PPN) was dat Theo van der Bom, directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland en namens de fysiotherapeuten (KNGF) was dat Guido van Woerkom (voorzitter).

Belang paramedische sector erkend

Theo van der Bom: “Het was goed om te merken dat de minister het belang van de paramedische sector erkenning geeft. De focus ligt daarbij op de versterking van de basiszorg zoals we dat ook terugzien in de Integraal Zorg Akkoord (IZA)-plannen en waarvoor we input hebben aangeleverd. Vanuit PPN hebben we tal van goede voorbeelden te melden over onze belangrijke rol vanuit de verschillende paramedische disciplines. We hopen dat met het gesprek ook belangrijke randvoorwaarden inzichtelijk zijn gemaakt. Als paramedische sector kunnen we samen veel betekenen, maar erkenning en gericht aandacht en focus vanuit Den Haag helpt daarbij.”

Bekijk ook het LinkedIn bericht van de minister.