Zes paramedische beroepsverenigingen hebben op 15 november een brief gestuurd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierin spreken zij hun grote ongerustheid uit over de aangeboden tarieven en de wijze van contracteren bij een meerjarige overeenkomst.

Ondanks de uitkomsten van het kostprijsonderzoek van Gupta zijn de tarieven nog steeds niet op het gewenste niveau. Daarbij zijn de kosten dit jaar (en ook voor komend jaar voorzien) heel sterk gestegen voor de praktijken. Wij hebben de NZa, als marktmeester, een aantal vragen gesteld.

Lees hier de brief aan de NZa.