Het project Paramedische Richtlijn Kwetsbare Ouderen is in volle gang! In februari 2022 zijn zes beroepsverenigingen de samenwerking aangegaan om deze paramedische richtlijn te ontwikkelen. Samen met KNGF, VvOCM, NVD, NVH en NVLF zet Ergotherapie Nederland zich in om een waardevolle richtlijn te ontwikkelen. Veel van onze leden zijn in verschillende rollen actief betrokken geweest bij dit project. De inhoudsdeskundigen, werkgroep, leerstoel en klankbordgroep hebben intensief meegewerkt aan de realisatie van deze richtlijn. De ontwikkelfase waarin per beroepsgroep drie modules zijn ontwikkeld is bijna afgerond. Op vrijdag 14 juli starten we met de commentaarfase.

We roepen je op om deel te nemen aan deze commentaarfase. Er zijn verschillende opties:

  1. Schriftelijk commentaar leveren: De conceptrichtlijn wordt samen met een commentaarformulier half juli toegestuurd. In dit formulier verwerk je jouw commentaren. De deadline om commentaar te leveren is zondag 27 augustus. Er worden 2 KP punten geaccrediteerd voor deelname aan de commentaarfase.
  2. Deelname aan de proefimplementatie: De conceptrichtlijn wordt half juli toegestuurd. Je gebruikt de richtlijn in de praktijk en geeft feedback via een survey. De deadline om de survey in te vullen is dinsdag 22 augustus. Er worden 2 KP punten geaccrediteerd voor deelname aan de commentaarfase.
  1. Deelname aan focusgroep: Deelnemers van de proefimplementatiefase kunnen zich ook opgeven voor de focusgroep. De focusgroep vindt plaats op dinsdag 29 augustus van 9.30-12.30 uur @EN. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op ervaringen van de proefimplementatie. Voor deelname aan de focusgroep worden 2 KP punten geaccrediteerd en staat een vergoeding van €100, inclusief reiskosten.

We nodigen alle ergotherapeuten uit die werken met de doelgroep kwetsbare ouderen om deel te nemen aan de commentaarfase, zowel ervaren als startende ergotherapeuten. Voor de richtlijn is commentaar vanuit alle hoeken namelijk van belang. Door deel te nemen aan de commentaarfase draag je bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Aanmelden kan via een bericht aan beleid@ergotherapie.nl o.v.v. ‘Commentaar Paramedische Richtlijn Kwetsbare Ouderen’. Geef in de mail duidelijk aan:

  • Voor welk onderdeel of welke onderdelen je je opgeeft (de volgende combinaties zijn mogelijk: 1, 1+2, 1+2+3, 2 of 2+3);
  • in welk veld je werkzaam bent (1e/2e lijn, GRZ, etc.);
  • hoeveel werkervaring je hebt;
  • woonomgeving (stad/platteland);
  • lidnummer;
  • KP-nummer.

We kijken ernaar uit om de richtlijn te delen met het werkveld. Deelname aan deze commentaarfase wordt zeer gewaardeerd!