Beste fysio- en ergotherapeuten,
Het hebben van chronische pijn raakt voor veel cliënten aan de zin van het leven: er is sprake van verlies of chaos, het leven verandert op een manier die vaak anders is dan cliënten zelf hadden gewild. Daarnaast kan chronische pijn leiden tot levensvragen: waarom heb ik pijn? Hoe kan ik betekenis vinden in een wereld met pijn?
Omdat zingeving een belangrijk onderdeel is in het leren omgaan met chronische pijn, doet de Hogeschool Rotterdam samen met de Universiteit van Humanistiek onderzoek. Daarbij richten wij ons op zingeving in de context van fysio- en ergotherapie. Beide beroepsgroepen hebben vaak contact met de doelgroep chronische pijn en raken in de behandeling (soms onbewust) aan zingevingsvragen van cliënten: hoe kan ik mijn lichaam inzetten om te doen wat ik belangrijk vindt? Hoe kan ik de rollen en taken uitvoeren die betekenisvol voor mij zijn?

Lees hier de volledige uitnodiging.