Voor de need-for-update richtlijnmodules van het cluster Myopathie en spierdystrofie vraagt het Kennisinstituut Federatie van Medisch Specialisten onze betrokkenheid. Heb jij expertise met de doelgroep(en) Facioscapulohumerale dystrofie, Duchenne spierdystrofie, Myositis en/of Myotone dystrofie type 1 dan vragen we jouw medewerking. 

Het betreft het invullen van een vragenlijst waarin per module de uitkomst kan zijn:

  1. De module en aanbeveling(en) zijn nog geldig. Wanneer een module oud is, maar de aanbevelingen volgens u nog aansluiten bij de praktijk, hoeft de module niet herzien te worden.
  2. De module en aanbevelingen zijn niet meer geldig; de module moet worden herzien. Het kan zijn dat een module niet meer geldig is vanwege:
  3. Nieuw onderzoek of literatuur (die de aanbevelingen veranderen);
    Ongewenste praktijkvariatie;
    Praktische uitvoerbaarheid/implementatieproblematiek (vanuit patiëntperspectief of impact op de organisatie).
  4. De module is obsoleet en kan vervallen. Wanneer een module helemaal niet meer aansluit bij de praktijk, bijvoorbeeld omdat een bepaalde interventie niet meer wordt gedaan, of wanneer volgens u de module geen knelpunt meer is, kunnen dit redenen zijn om een module in te trekken.
  5. De module kan samengevoegd worden met een andere module.

De richtlijnen die herzien worden zijn te vinden op de website van het Kennisinstituut Federatie van Medisch Specialisten https://richtlijnendatabase.nl

Meewerken?

Stuur een mail voor 5 oktober aanstaande  naar beleid@ergotherapie.nl

o.v.v. ‘richtlijn update FMS’ met korte informatie over jouw expertise en lidmaatschapsnummer van EN. Alvast dank voor jouw medewerking!