Op 30 november is de SKILZ richtlijn Mondverzorging gepubliceerd. De richtlijn Mondverzorging biedt zorgverleners praktische adviezen voor de mondverzorging van cliënten die langdurige zorg ontvangen. Dagelijkse mondverzorging kan namelijk lastig zijn, onder meer omdat mondverzorging een complexe handeling is of omdat medicatie de mondgezondheid negatief kan beïnvloeden. Daarnaast kunnen cliënten met een verstandelijke beperking of dementie afwerend reageren op mondverzorging.  Het doel van de richtlijn is de (mond)gezondheid bevorderen en achteruitgang van de mondgezondheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Lees meer over deze richtlijn.

Karlijn Smits-Houtman heeft namens EN deelgenomen aan de klankbordgroep ter totstandkoming van deze richtlijn. Zij zegt het volgende over de richtlijn:

“Niet alleen als ergotherapeut, maar generiek als paramedicus in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is er vaak heel weinig echt goede, wetenschappelijke informatie beschikbaar. Vooral daarom is het waardevol om te merken dat hier de laatste jaren steeds meer aandacht voor is en dat er geïnvesteerd wordt in deze doelgroep. Gezondheid is voor alle mensen een belangrijk thema en zeker ook voor mensen met een verstandelijke beperking; al helemaal als je bedenkt dat onbegrepen gedrag vaak een oorsprong vindt in een gezondheidsprobleem. Hoe vaak kom je er niet achter dat er ‘iets’ speelde bij de cliënt wat achteraf gezien het (soms) maandenlange zelf verwondende gedrag verklaarde? Hoe vaak is het niet zo dat er problemen zijn met de verzorging van de mond en het gebit vanwege prikkelverwerkingsproblematiek? Hoe vaak is dit geen onderbelicht probleem waar je dus wel degelijk iets aan kunt doen?

De richtlijn mondverzorging geeft de juiste handvatten om hier concreet een verbeteringsslag in te maken, en juist daarom ben ik blij dat deze richtlijn er nu is en dat ik als ergotherapeut samen met veel andere inhoudsdeskundigen onderdeel van heb mogen uitmaken in de totstandkoming ervan.”