Zoals al eerder is gecommuniceerd, treedt Theo van der Bom per 1 september 2024 af als directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In het najaar van 2023 is door de Raad van Toezicht (RvT) gestart met het proces voor het werven van een vervanger. Zoals aangegeven heeft het werving & selectie bureau Brederijn de opdracht gekregen de RvT hierbij te ondersteunen. De vacature heeft opengestaan tot en met 24 januari 2024 en er hebben voldoende goede kandidaten gereageerd om het proces voort te zetten. De sollicitatiegesprekken en de definitieve keuze vinden in februari 2024 plaats.

Conform artikel 22.1 van de statuten dient de Algemene Ledenvergadering (ALV), op basis van een bindende voordracht van de RvT, de directeur-bestuurder te benoemen. De RvT heeft besloten op 7 maart a.s. een extra ALV in te lassen. Het enige agendapunt zal de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder zijn. De datum 7 maart 2024 is gekozen zodat de nieuwe bestuurder – volgens planning –  per 1 juli en uiterlijk 1 september 2024 in dienst kan treden. De reguliere voorjaars-ALV die gepland stond op donderdag 25 april wordt verplaatst naar donderdag 30 mei a.s. De ALV van 7 maart vindt plaats bij Ergotherapie Nederland te Utrecht. Aanvang 19.30 uur. Gezien het belang van de benoeming word je aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

De Algemene Ledenvergadering is uitsluitend bedoeld voor leden. Graag vooraf inschrijven via de link.