Huidig directeur-bestuurder Theo van der Bom en aankomend directeur-bestuurder Marijke Verbeek proosten op haar benoeming na de ALV.

Marijke Verbeek is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland (EN). Tijdens de Algemene Ledenvergadering van EN op 7 maart stemden de aanwezige leden in met haar benoeming. Op 1 september 2024 neemt zij formeel de rol van de huidige directeur-bestuurder Theo van der Bom over. Theo van der Bom draagt het stokje na 13 jaar over in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.