De zorgverzekeraars hebben zelf gevraagd aan Vektis om alleen zorgverleners die Kwaliteitsgeregisteerd staan een AGB-code te geven.

In de eerste lijn stelde zorgverzekeraars kwaliteitsregistratie bij KP al verplicht. Nu geldt dit ook voor de tweedelijn.

Tot en met 31-12-2023 zijn diploma- erkenningen bij bestaande AGB-codes nog kwalificerend, dus ook het diplomaregister bij KP was tot die datum voldoende.

Na deze datum niet meer en is vanaf 2024 een KP kwaliteitsregistratie een vereiste.

Indien je dus bij het Kwaliteitsregister Paramedici kwaliteitsgeregisteerd staat (dus via een (recente) herregistratie doordat je in 5 jaar je punten via bij- en nascholing en andere activiteiten hebt behaald) is er niets aan de hand.