Commissie Kwaliteitsregister

De kwaliteitscriteria worden elke vijf jaar vastgesteld door de, bij het Kwaliteitsregister Paramedici aangesloten, paramedische beroepsverenigingen. Bij het opstellen van de kwaliteitscriteria wordt gekeken naar de minimale eisen voor patiënt- en cliëntgerichte werkzaamheden en deskundigheid bevorderende activiteiten om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen. Als commissie ondersteunen wij Ergotherapie Nederland bij het kritisch kijken naar de huidige criteria om te beoordelen of er activiteiten incompleet of onduidelijk zijn. Daarnaast staan we ook stil bij trends en ontwikkelingen in zorgland om zo nieuwe activiteiten te kunnen formuleren. Naast de ontwikkelingen van de kwaliteitscriteria ondersteunt de commissie ergotherapie Nederland met het profileren naar de leden toe. Dit gebeurt doormiddel van artikelen in het tijdschrift, ledenraadpleging tijdens workshops en berichten in de nieuwsbrief.

Voorzitter

Maartje Kooistra

Overige leden

  • Anouk Konings
  • Robert Schrijver
  • Anne-Marlijn Snaterse
  • Theuniëlle Pap
  • Christa de Bruin
  • Patricia Bruijnaers-Doensen
  • Elina Mac Gillavry