Studenten afstuderen

Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs

Innovaties en evidence-based practice zijn voor de hele beroepsgroep van belang. Ergotherapie Nederland stimuleert de samenwerking tussen het werkveld en de hogescholen door innovatieve en kwalitatief hoogwaardige afstudeerprojecten in de schijnwerpers te zetten met de ‘Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs’.

De opleiding ergotherapie is de belangrijkste aanloop naar het uitoefenen van het beroep van ergotherapeut. Deze opleiding wordt aangeboden via zes opleidingsinstellingen: Hogeschool van Amsterdam (HVA), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Zuyd Hogeschool, Hogeschool Rotterdam (HRO), Hanzehogeschool Groningen en Pro Education. Onderdeel van de opleiding is het uitvoeren van toegepast onderzoek. Onderwijs en onderzoek zijn de ingrediënten die leiden tot ontwikkeling van het beroep ergotherapeut.
Ergotherapie Nederland vindt het van groot belang dat nieuwe ergotherapeuten op een zo hoog mogelijk niveau hun intrede in het werkveld maken. Een ergotherapeut werkt cliëntgericht, is gericht op het handelen, werkt context-based, maar zeker ook evidence-based. Tijdens het afstuderen wordt van de student verwacht dat het afstudeerproject hbo-waardig is en een bijdrage levert aan zowel de persoonlijke ontwikkeling van de student, als aan de ontwikkeling van ergotherapie in het algemeen.

Om studenten (en hun docenten) te waarderen voor kwalitatief hoogwaardige en voor de ergotherapie relevante afstudeerprojecten, stelt Ergotherapie Nederland sinds 2014 de ‘Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs’ ter beschikking voor de student/studentengroep met de beste afstudeerprestatie. Met deze jaarlijkse prijs, wil Ergotherapie Nederland studenten extra stimuleren tot het leveren van een excellente afstudeerprestatie, relevant voor de individuele ergotherapeut en voor ergotherapie in het algemeen.

 

De Prijs

De winnaar(s) van de prijs krijgt (krijgen):

 • een jaar gratis het medior lidmaatschap van de vereniging (na afstuderen);
 • een bericht over de prijswinnaar(s) en zijn/hun afstudeerproject in Ergotherapie Magazine en plaatsing in het magazine van een door winnaar(s) geschreven artikel over het afstudeerproject;
 • een toegangsbewijs voor het eerstvolgend Ergotherapie Nederland Jaarcongres.

Jury

De beoordeling wordt gedaan door een jury bestaande uit een gepromoveerde ergotherapeut, een praktiserend ergotherapeut en de manager ‘Kwaliteit en Beleid’ van Ergotherapie Nederland. De jury brengt een bindend advies uit aan de directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de afstudeerprijs dient het project aan de volgende criteria te voldoen:

 • het project dient een zinvol en bruikbaar resultaat op te leveren (proces of product) voor de opdrachtgever, of voor het werkveld of voor het algemeen ergotherapeutisch belang;
 • er moet sprake zijn van een objectief, innovatief, kwalitatief project; het afstudeerproject kan bestaan uit onderzoek of uit productontwikkeling;
 • het project moet door de eigen hogeschool met tenminste een 8 zijn beoordeeld.

De spelregels

1. Per hogeschool mogen per jaar maximaal 5 inzendingen plaatsvinden;
2. het project kan door één student of door één studentengroep worden uitgevoerd;
3. de inzending wordt gedaan door de docent–begeleider van de student (of studentengroep) van het afstudeerproject;
4. de inzending dient uiterlijk 1 september 2024 te worden aangeboden aan Ergotherapie Nederland via en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘hbo-afstudeerprijs’;
5. de bekendmaking vindt plaats tijdens de ALV van Ergotherapie Nederland;
6. de winnaar(groep) verplicht zich een artikel van 2000 woorden voor Ergotherapie Magazine te schrijven;
7. over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
8. het afstudeerverslag wordt per post of digitaal aangeleverd;
9. de inzender vermeldt in een half A-4 de samenvatting van het project en in een half A-4 de motivatie voor de inzending. Hierbij dienen de gegevens aangeleverd te worden, volgens onderstaande format:

 • na(a)m(en) en contactgegevens student(en);
 • naam en contactgegevens docent;
 • naam opdrachtgever;
 • samenvatting (achtergrond/aanleiding, vraag/doelstelling, methode, resultaten, conclusie);
 • indien van toepassing en indien van toegestaan (link naar) het eindproduct;
 • motivatie van de docentbegeleider en/of opdrachtgever voor inzending. In de motivatie wordt beschreven wat de waarde van het project is voor de opdrachtgever en/of voor de ergotherapie.

 

Winnaars hbo-afstudeerprijs 2022

Doe je mee?

Ben je enthousiast geworden en wil je de uitdaging voor de hbo-afstudeerprijs aan gaan? Dien uiterlijk 1 september je inzending in aan Ergotherapie Nederland via en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘hbo-afstudeerprijs’.