Landelijk Netwerk Ergotherapie bij Verstandelijke Beperkingen (ET-VB)

Doel en missie

Een netwerk voor ergotherapeuten die werken in de zorg met mensen met een verstandelijke beperking. Het netwerk vertegenwoordigt de ergotherapeutische zorg binnen deze doelgroep. Er wordt samengewerkt met Ergotherapie Nederland en we streven naar een gemeenschappelijke visie, waarden en doelstellingen. Het netwerk vormt het aanspreekpunt voor Ergotherapie Nederland en andere belanghebbenden. We bevorderen professionalisering van de ergotherapeutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we onder andere door:

 • profilering
 • belangenbehartiging
 • kwaliteitsbeleid en ontwikkeling
 • samenwerking
 • deskundigheidsbevordering

Producten/Documenten

Voorzitter

 • Annemarie Remmerswaal

Leden

 • Hester Appelman
 • Paulien Duinkerken
 • Didi Oude Egberink
 • Anne Hermsen – van Rooij
 • Christi Holweg
 • Inge Knijff
 • Marianne de Lange
 • Jessica Meijer
 • Lianne Nielen
 • Rianne van de Poll
 • Christine van Riessen
 • Karlijn Smits
 • Gemma Testerink