Medewerkers bureau en Raad van Toezicht

Medewerkers Bureau

Theo van der Bom,
Directeur-Bestuurder

Lucelle van de Ven-Stevens,
Manager Inhoudelijk Beleid en Kwaliteit

Dorethé Wassink,
Beleidsmedewerker

Loes Schut,
Beleidsmedewerker

Dotte Luinenburg,
Beleidsondersteuner

Linda Vink – van Klooster,
Beleidsmedewerker

Nelleke Colet,
Secretaresse

Diana Elsinga,
Secretaresse

Angelina Klok-van Vulpen

Angelina Klok-van Vulpen,
Coördinator ErgoAcademie

Judith van der Steen,
Marketing en Communicatieadviseur

Ilse Mocking,
Marketing en Communicatie

Erik Entrop,
Controller

Nathasja da Cruz,
Medewerker Financiële Administratie

Marly Kammerer,
Hoofdredacteur Ergotherapie Magazine

Petra-de-Jong

Petra de Jong,
Human Resource Management

Raad van Toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Bekijk de folder Governancecode Zorg

De Raad van Toezicht is te bereiken via: rvt@ergotherapie.nl

Raad van Toezicht - Chris Kuiper

Chris Kuiper (Voorzitter)

Raad van Toezicht - Tiska Ikking

Tiska Ikking

Raad van Toezicht - Annemarieke Bouma

Annemarieke Bouma

Raad van Toezicht - Kester Wagenvoort

Kester Wagenvoort

Erika Buitenhuis