Medewerkers bureau en Raad van Toezicht

Medewerkers Bureau

Theo van der Bom,
Directeur-Bestuurder

Lucelle van de Ven-Stevens,
Manager Inhoudelijk Beleid en Kwaliteit

Gerline den Elzen,
Operationeel manager

Dorethé Wassink,
Beleidsmedewerker

Loes Schut,
Beleidsmedewerker

Bianca ten Rouwelaar,
Beleidsondersteuner

Dotte Luinenburg,
Beleidsondersteuner

Linda Vink – van Klooster,
Beleidsmedewerker

Mariëta Wolter,
Coördinator ErgoAcademie

Nelleke Colet,
Secretaresse

Diana Elsinga,
Secretaresse

Simone van Velzen,
Secretaresse

Judith van der Steen,
Marketing en Communicatieadviseur

Natalie Derksen,
Secretaresse

Erik Entrop,
Controller

Nathasja da Cruz,
Medewerker Financiële Administratie

Marly Kammerer,
Hoofdredacteur Ergotherapie Magazine

Raad van Toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Bekijk de folder Governancecode Zorg

De Raad van Toezicht is te bereiken via: rvt@ergotherapie.nl

Brenda Leferink (voorzitter)

Tiska Ikking

Annemarieke Bouma

Kester Wagenvoort