Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk (REN)

Regionaal Ergotherapeutische Netwerken (REN) vertegenwoordigen Ergotherapie Nederland in de regio. Een netwerk dat zich inzet in jouw regio. Er zijn 9 Regionale Ergotherapeutische Netwerken. De REN draagt bij in het realiseren van de doelen van Ergotherapie Nederland.

Wat doet een REN voor jou

  • een netwerk zijn voor alle ergotherapeuten in een regio
  • 2 x per jaar een netwerkbijeenkomst organiseren
  • activiteiten organiseren op gebied van beroepsontwikkeling zoals scholingsbijeenkomsten
  • het positioneren en profileren van ergotherapie naar externe partijen die binnen de zorg gericht zijn op multidisciplinaire samenwerking

Overzicht REN in de regio

Actief deelnemen aan een REN-commissie

Regelmatig zoeken zowel commissies, als adviesraden en vakgroepen, maar ook REN-commissies nieuwe leden. Ben je geïnteresseerd in deelname aan een commissie, adviesraad, vakgroep of REN-commissie of heb je een vraag mail dan naar en@ergotherapie.nl. Alleen als lid mag je aansluiten bij een commissie.

We hebben een reglement, zo ben je op de hoogte van de wederzijdse verwachtingen als je lid wordt van een commissie, adviesraad of vakgroep.

Inschrijven voor- en najaarsbijeenkomsten