Home » Over Ergotherapie Nederland » Regionaal ergotherapeutisch netwerk (REN)

Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk (REN)

Regionaal Ergotherapeutische Netwerken (REN) vertegenwoordigen Ergotherapie Nederland in de regio. Een netwerk dat zich inzet in jouw regio. Er zijn 9 Regionale Ergotherapeutische Netwerken. De REN draagt bij in het realiseren van de doelen van Ergotherapie Nederland.

Wat doet een REN voor jou

  • een netwerk zijn voor alle ergotherapeuten in een regio
  • 2 x per jaar een netwerkbijeenkomst organiseren
  • activiteiten organiseren op gebied van beroepsontwikkeling zoals scholingsbijeenkomsten
  • het positioneren en profileren van ergotherapie naar externe partijen die binnen de zorg gericht zijn op multidisciplinaire samenwerking

Overzicht REN in de regio

Actief deelnemen aan een REN-commissie

Regelmatig zoeken zowel commissies, als adviesraden en vakgroepen, maar ook REN-commissies nieuwe leden. Mochten zij nieuwe leden zoeken, dat wordt dit kenbaar gemaakt via de ledennieuwsbrief. Alleen als lid mag je aansluiten bij een commissie.Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze stellen aan en@ergotherapie.nl.