Profiel kinder-ergotherapeut

Kinder-ergotherapie is een erkende specialisatie binnen ergotherapie. Er is een beroepsprofiel ontwikkeld om tot een beschermde en erkende specialisatie te komen. In het profiel staat beschreven in welk opzicht de kinder-ergotherapeut afwijkt van de beroepspraktijk van de generalistische ergotherapeut.

Bij kinder-ergotherapie ligt de nadruk op:

  • het systeem van het kind: zoals ouders, het gezin, familie, vriendjes, onderwijzers en andere personen die betrokken zijn bij het kind
  • de ontwikkeling en het leren. Opvoed- en onderwijskundige kennis en vaardigheden zijn van belang bij de uitoefening van het beroep ergotherapie met kinderen

Meer informatie

Bekijk de samenvatting-boek-profiel-specialisatie-kinderergotherapeut.

Het complete profiel van de kinder-ergotherapeut is uitgegeven als boek. Het boek is bedoeld voor:

  • ergotherapeuten
  • opleidingen ergotherapie
  • studenten ergotherapie
  • professionals die hun ergotherapeutische expertise inzetten voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Boek bestellen

Je kunt het boek Profiel specialisatie kinder-ergotherapie bestellen bij Ergotherapie Nederland. Stuur een mail naar EN@ergotherapie.nl.
Kosten zijn:

  • € 25 voor leden
  • € 30 voor niet-leden