Gepubliceerd op 29-04-19 | Categorie: Belangenbehartiging

Project langer thuis VWS | Wat doet Ergotherapie Nederland?

In 2030 zullen er ruim 2 miljoen 75-plussers zijn, 720.000 meer dan nu. Hierbij een artikel over zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen. 

Wat doet Ergotherapie Nederland?
Ergotherapeuten kunnen in de zelfstandigheid van ouderen een belangrijke rol spelen: Langer thuis wonen is het doel. Ergotherapie Nederland onderschrijft nadrukkelijk het project Langer Thuis, en vindt het belangrijk dat de ergotherapeut gezien en ingezet wordt.

Ergotherapie Nederland (EN) is via PPN medeondertekenaar van het Pact voor de Ouderen en is actief participant in het programmaonderdeel Langer Thuis. Theo van der Bom, directeur-bestuurder van EN, woont diverse bijeenkomsten van VWS en de programmagroep bij. Volgende week is er een aparte afspraak met EN in Den Haag bij VWS.

Congres slimmer thuis
Op 23 mei 2019 vindt het congres slimmer thuis van VWS plaats. Ergotherapie Nederland is hier natuurlijk ook bij aanwezig. De samenwerking van ouderen en de professional staat tijdens dit congres centraal. Hoe kunnen wij als ergotherapeut bijdragen aan de knelpunten die langer thuis wonen soms belemmert en hoe kan dit geïmplementeerd worden? Denk mee en kom ook! Aanmelden kan via de website van VWS

Tags: , , , , , , , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑