Overleggroep Ergotherapie bij Hersenletsel

Missie

De overleggroep “ergotherapie en hersenletsel” staat voor een sterke positie van de beroepsgroep en de individuele ergotherapeut met expertise op het gebied van niet aangeboren hersenletsel en zet zich in voor een professionele, kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening voor de volwassencliënt met niet aangeboren hersenletsel. (voetnoot incl. CVA, tumoren, traumatisch hersenletsel, intoxicatie, zuurstofgebrek).
De voetnoot is gebaseerd op de domeinen van “Aquired brain injury” van de Brain injury society.

Visie

De overleggroep “ergotherapie en hersenletsel” maakt de specifieke waarde en zichtbaarheid van de ergotherapie voor volwassen cliënten met niet aangeboren hersenletsel duidelijk en helpt de ergotherapeut een stevige positie in te nemen in het werkveld door het verspreiden van kennis en het vergroten van expertise ten behoeve van de behandeling/begeleiding van de cliënt en zijn systeem.

Waar houdt de overleggroep zich mee bezig?

 • Ontwikkeling animatie ‘Ergotherapie bij hersenletsel’
 • Deelname aan werkgroep ‘Zorgstandaard hersenletsel’
 • Deelname aan de werkgroep ‘Richtlijn licht traumatisch hersenletsel in de chronische fase’
 • Bijdrage leveren aan de Brain Awareness week
 • Nieuw uit te komen standaarden/richtlijnen/ werkwijzen van andere disciplines voorzien van commentaar zoals herziening Standaard-Beroerte Huisartsen, Behandelinformatie Beroerte/CVA, standaard behandeling traumatisch hersenletsel huisartsen
 • Uitwisseling met andere overleggroepen.

Voorzitter

Positie tijdelijk open

Leden

 • Annemiek Derks
 • Sabine van Erp
 • Anouk Groenendijk
 • Martje Huijben
 • Esther Jansen-Polak
 • Laura Sliggers

Bekijk hier de expertise van de leden van de overleggroep.