Gepubliceerd op 09-02-15 | Categorie: Vereniging

Deelname multidisciplinaire richtlijn dwarslaesie

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) zal binnenkort gestart worden met de ontwikkeling van de richtlijn Dwarslaesie. Welke ergotherapeut met expertise “dwarslaesie” wil namens Ergotherapie Nederland participeren in de ontwikkeling van deze multidisciplinaire richtlijn?

Van de inhoudsdeskundige wordt verwacht dat hij/zij:

  • eventuele knelpunten aandraagt tijdens de invitational conference (maandag 30 maart 2015 van 18:30-21:00 uur);
  • op consultatiebasis de werkgroep deelneemt die de richtlijn ontwikkelt, adviseert;
  • tijdens de commentaarronde de conceptrichtlijn becommentarieert.

De looptijd van het project bedraagt ca. 2 jaar (januari 2015 – januari 2017).

Indien je geïnteresseerd bent om hieraan mee te werken, kun je dit voor 15 februari laten weten via en@ ergotherapie.nl, o.v.v. “Dwarslaesie”.

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑