Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister Ergotherapie Nederland

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor ergotherapeuten en andere paramedische beroepsgroepen. Het doel van het register is het zichtbaar maken van de kwaliteit van de betreffende beroepsbeoefenaar aan het publiek, werkgevers en verzekeraars. Ergotherapeuten vergroten hun kwaliteit door middel van scholingsactiviteiten en andere kwaliteitsbevorderende activiteiten. Een bepaald aantal uren werken met cliënten is ook een voorwaarde. De kwaliteitscriteria geven inzicht in welke activiteiten punten opleveren voor registratie. Deze richtlijnen helpen bij het beoordelen of de scholing van uw keuze punten oplevert.

Kwaliteitscriteria voor ergotherapeuten
De kwaliteitscriteria 2015-2020  voor paramedici zijn gezamenlijk opgesteld door de beroepsgroepen die bij het Kwaliteitsregister Paramedici zijn aangesloten. Ze zijn onderverdeeld in twee elementen: werkervaring en deskundigheidsbevordering. Met werkervaring wordt aangetoond dat de geregistreerde heeft voldaan aan de minimale eis van het aantal uren werkervaring. Met deskundigheidsbevordering wordt aangetoond dat voldaan is aan de minimale eis voor het bijhouden van kennis en nieuwe ontwikkelingen.

U kunt de kwaliteitscriteria HIER downloaden. Een oudere versie van deze criteria vindt u HIER. Uitleg gegeven in de workshop op de ALV najaar 2017 vindt u HIER.
Informatie over te gebruiken methodieken en instrumenten vindt u HIER.

Paramedische competenties
Vanaf eind 2017 zullen paramedische competenties worden toegevoegd aan de activiteiten. Voor meer informatie zie HIER.

Registratie
Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring.

De stichting Kwaliteitsregister Paramedici heeft een regeling vastgesteld voor herintreders. Ergotherapeuten die de afgelopen vijf jaar onvoldoende werkervaring hebben opgedaan en zodoende niet in aanmerking komen voor registratie kunnen een beroep doen op deze regeling.

Dispensatie- en herintrederregeling
Een paramedicus met een kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici levert aantoonbaar kwalitatief goede zorg. Naar verwachting zullen steeds meer zorgverzekeraars kwaliteitsregistratie als voorwaarde stellen bij het aangaan van een contract. Ook een toenemend aantal werkgevers zal van de werknemers eisen dat zij kwaliteitsgeregistreerd zijn. Paramedici die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen kunnen hierdoor belemmerd worden bij het uitoefenen van hun beroep. Om zoveel mogelijk paramedici voor het vak te behouden is een dispensatie- en herintrederregeling ingesteld.

U kunt deze regeling HIER bekijken, ga op de site naar: dispensatie-herintredersregeling.

Het kwaliteitsregister raadplegen
Het Kwaliteitsregister Paramedici kan door iedereen, van (potentiële) cliënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortenaam van de paramedicus. Het staat cliënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer.

Contact
Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met het Kwaliteitsregister Paramedici:
Postbus 19027
3501 DE Utrecht
Tel: 030 23 18 225 (ma & vr tussen 9.00 en 12.30 uur – di t/m do tussen 9.00 en 15.00 uur).
Website: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
E-mail: info@kwaliteitsregisterparamedici.nl

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑