27 Augustus is er opnieuw overleg geweest met het Zorginstituut Nederland (ZINL) over de uitvoeringsvraagstukken van de regeling paramedische herstelzorg COVID-19.

Er is goed nieuws! De aanspraak voor ergotherapie is aangepast van 8 uur naar 10 uur voor zowel de 1e behandelperiode van 6 maanden als de eventuele 2e periode.

Daarnaast informeren we je over andere nieuwe of aanvullende informatie over de tijdelijke aanspraak:

  • De prestatiebeschrijvingen voor diëtetiek en ergotherapie worden volgende week door de zorgverzekeraars definitief bekend gemaakt. Niet eerder dan begin oktober zijn hierop de applicaties van de softwareleveranciers aangepast. We roepen opnieuw op om te wachten met declareren van de herstelzorg COVID-19 totdat de aanpassingen operationeel zijn.
  • Er is nu een overgangsregeling getroffen voor de cliënten met ernstige COVID-19 die gestart zijn vóór de nieuwe aanspraak van kracht is gegaan, dus vóór 18 juli. Zodra deze regeling is goedgekeurd door de minister kunnen we de informatie delen. ZINL ontwikkelt daarvoor een factsheet.
  • Het Zorginstituut Nederland heeft een toelichtende video over het advies beschikbaar gesteld.
  • Ook is een uitgebreide Q&A beschikbaar over de tijdelijke aanspraak. De versie van 27 augustus kunnen we alvast met jullie delen. De lijst zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van ZINL.
  • De factsheet: “indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19” is aangepast vanwege de correctie voor de aanspraak ergotherapie van 8 naar 10 uur.

Nogmaals willen we jullie oproepen gebruik te maken van deze tijdelijke aanspraak voor de behandeling van COVID-19 cliënten, in plaats van de reguliere ergotherapie. Dit levert, mits er voldoende gebruik wordt gemaakt van de regeling, straks waardevolle informatie op over de inzet en effectiviteit van ergotherapie ten aanzien van COVID-19 herstelzorg.