Naarmate de jaren verstrijken en de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zich snel opvolgen, komen er uiteraard nieuwe vragen naar boven. In de sector zorg & welzijn staat het nooit stil. Dat geldt ook voor de ergotherapie.

Kennisagenda Ergotherapie 2024 geeft richting voor (toekomstig) wetenschappelijk onderzoek

De Kennisagenda Ergotherapie (2018) is geactualiseerd. Het is van belang dat nieuw wetenschappelijk onderzoek zich richt op het beantwoorden van de meest belangrijke onderzoeksvragen binnen het mono-, multi-, inter en/of transdisciplinaire werkveld van de ergotherapie. Dit sluit ook aan op de maatschappelijke en politieke vraag om de gezondheidszorg te onderbouwen en te optimaliseren. Ergotherapie Nederland (EN) is de uitdaging aangegaan om tegemoet te komen aan de maatschappelijke ontwikkelingen en opnieuw . richting te geven aan (toekomstig) wetenschappelijk onderzoek.

Vijf thema’s

De Kennisagenda Ergotherapie 2024 biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s met onderzoeksvragen en kennisvragen die de beroepsgroep de komende jaren centraal stelt. Het vormt de grondslag voor (ergotherapie-)onderzoekers, financiers en voor ergotherapie relevante organisaties. Er zijn vijf thema’s met kennisvragen voor deze kennisagenda vastgesteld. In de actualisatie van de Kennisagenda Ergotherapie is het thema ‘Substitutie en Preventie’ aan de bestaande thema’s als vijfde thema toegevoegd.

  • Thema 1: effectiviteit, werkingsmechanismen en doelmatigheid
  • Thema 2: optimalisatie (van de organisatie) van zorg- en welzijnsactiviteiten
  • Thema 3: (zorg)innovatie
  • Thema 4: zorgtechnologie en hulpmiddelen
  • Thema 5: Substitutie en Preventie

Theo van der Bom, directeur-bestuurder Ergotherapie Nederland over de Kennisagenda:

‘Mijn dank gaat op voorhand uit naar allen die de komende jaren aan de kennisvragen uit deze geactualiseerde Kennisagenda gaan werken. De wereld om ons heen vraagt om deze belangrijke inzet. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) maar ook het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) vragen direct en indirect om een belangrijke bijdrage van de ergotherapie en de ergotherapeuten. Zo leveren we met goed onderbouwde interventies en producten een wezenlijke bijdrage aan een gezonder en beter functionerend Nederland voor iedereen.

Met speciale dank aan het Team Beleid van Ergotherapie Nederland onder leiding van dr. Lucelle van de Ven-Stevens, presenteer ik met gepaste trots deze nieuwe Kennisagenda en wens ik alle (toekomstige) betrokkenen veel succes met het realiseren van de gestelde opgaven.’

Bekijk de Kennisagenda (verkorte versie)

Bekijk de complete versie

Naar de website