Het aantal thuiswonende ouderen dat intensieve zorg nodig heeft, zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen. Met als gevolg meer ziekenhuisopnames en een grotere druk op de zorg en naasten. De nieuwe Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen is daarom van groot belang. Zowel ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, huidtherapeuten, diëtisten als logopedisten spelen een rol bij het (vroegtijdig) signaleren van kwetsbaarheid bij deze groep. Zij kunnen door het bieden van de juiste begeleiding en behandeling de gezondheid en zelfstandigheid van kwetsbare ouderen verbeteren.

Kwetsbaarheid is een gezondheidsprobleem dat vaak voorkomt bij ouderen. Het kan ontstaan door allerlei oorzaken, zoals moeilijk kunnen bewegen, problemen met eten, eenzaamheid en problemen met het geheugen. De klachten zijn heel verschillend. Meestal hebben kwetsbare ouderen meer dan één klacht. Daarom is het zo belangrijk dat de verschillende zorgverleners samenwerken. Paramedische zorg kan helpen om iemand minder kwetsbaar te laten worden.

Initiatief van 6 paramedische beroepsgroepen

De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, KNGF (fysiotherapeuten), VvOCM (oefentherapeuten), NVH (huidtherapeuten), NVD (diëtisten) en NVLF (logopedisten) hebben de handen ineengeslagen en samen deze nieuwe overkoepelende richtlijn ontwikkeld met subsidie van ZonMw. De richtlijn geeft praktische aanbevelingen voor de behandeling van kwetsbare ouderen voor paramedici in het algemeen en bevat modules specifiek voor elke beroepsgroep.

Algemene aanbevelingen

De richtlijn geeft aanbevelingen over de screening van ouderen op kwetsbaarheid, communicatie en samen beslissen en afstemming met andere zorgverleners. Om alle paramedische professionals hierbij te ondersteunen staan in de richtlijn bijvoorbeeld een meetinstrument en diverse tips.

Aanbevelingen voor ergotherapeuten

De ergotherapie modules bevatten aanbevelingen over het in kaart brengen van factoren van kwetsbaarheid en hoe deze van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van (betekenisvolle) dagelijkse activiteiten, opstellen van behandelplannen, in kaart brengen van cognitief functioneren en inzetten van interventies. Er worden specifieke meetinstrumenten en behandelmethoden genoemd.

Totstandkoming van de richtlijn

Bij de totstandkoming van de richtlijn zijn naast diverse experts uit het veld, vele actieve leden van Ergotherapie Nederland. We willen iedereen bedanken voor hun bijdrage, in het bijzonder Aline Lindeboom en Carola Döpp. Samen met de andere leden van de werkgroep hebben zij als inhoudsdeskundigen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de ergotherapie modules. Voor Ergotherapie Nederland is dit de eerste richtlijn die wij zelf hebben ontwikkeld.

Lees meer over de richtlijn

Op de website vind je de richtlijn en meer informatie, zoals een samenvattingskaart. Op dit moment zijn we nog informatie voor cliënten aan het ontwikkelen, een multidisciplinair webinar aan het organiseren en bezig met andere middelen die je ondersteunen bij het toepassen van de richtlijn in de praktijk.

Bekijk de richtlijn

Meer over de verantwoording

Bekijk de bijlagen